Statistika Varroa

NÁLEZY ROZTOČE VARROA OD ROKU 2006

Experimentálně přidána další tabulka s vypočtenými průměry na včelstvo a s možností řazení
... číst dále /statistika 2/


2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
přijmení, jméno ro ro ro ro ro ro ro ro
Balouš František 7 1 7 6 7 5 7 3 4 0 5 18 4 1 1 3
Barvínek Vlastimil 6 100 5 50 4 9 5 0 5 0 6 0 6 3 6 0
Čermák Vilém 2 5
Čížek Vladimír 1 0 1 0 1 3 1 0 1 0 1 3 1 0 1 0
David Josef 2 10 3 18 3 42 2 18 2 3 2 32 2 12 2 40
Filip Michal1 2 1 2
Görtler Pavel 5 0 6 3 2 0 1 0 3 0 2 0 3 0 3 0
Hanzalík Václav3 1 3 30 5 24 3 12
Harlas Miroslav 2 0 3 1 3 0 3 0 3 0 3 120 3 3 2 3
Hýbner František 4 4 5 50 4 11 4 0 3 1 3 2 2 280 3 1
Chadraba Vratislav 4 100 4 1 5 32 4 0 4 48 4 250 1 5 2 54
Kašpárek Václav 9 4 10 30 9 46 3 0 4 0 3 0 2 13 4 6
Kiss Ivan

2 0 4 54 4 280 4 3 6 1
Kocián Vojta

4 0 4 2 4 1
Kočka Josef4 11 10 80 10 180 10 3
Konďák Daniel 1 7
Kopečný David 3 8
Král Jan 2 3 4 0 5 13 6 0 7 19 9 7 10 26 12 5
Králík Zdeněk 5 3 4 8 4 2 4 0 5 1 9 8 9 18 8 3
Kříž Vladimír 4 1 6 34 6 28 4 0 2 0 2 42 1 0 1 2
Kučera Jan 4 1
Kučera Michal 4 1 3 4 3 1 3 0 3 0 3 0 3 14 3 3
Kudrnáčová Hana 9 8 6 30 6 9 6 0 6 0 5 8 5 9 4 1
Kůt Jaroslav 10 16 30 46 2 15

6 0 3 0 10 7 13 2
Malkovský Jaroslav 9 4 10 12 10 0 10 0 9 2 9 2 8 21 7 21
Malý Miroslav 2 30 2 4 0 0

4 10 6 110 8 450 4 108
Medřický Jiří 10 25 13 100 13 6 13 1 14 0 16 48 16 8 18 9
Pařízek Antonín 1 1
Peterek Přemysl2 18 4 4
Petrunčík Štěpán 3 11 4 2 4 2 5 0 6 5 3 4 5 20 5 5
Plaček Petr ml. 2 8
Plaček Petr st.6 6 5 6 6 4 7 0 7 14 5 16
Plundra Bohumil 7 3 7 5 6 52 7 0 7 1 4 0 6 2 6 0
Pokorný Zdeněk 24 11 20 48 21 22 17 1 18 22 19 80 17 48 18 68
Přeučil Jaroslav 3 8 2 20 2 7 3 0 2 0 3 3 4 57 4 16
Saipt Petr 3 50 2 30 2 5 1 0 3 0 3 0 3 18 3 1
Sklenář Antonín A 30 44 30 128 18 17 25 0 27 17 30 100 30 17 25 0
Sklenář Antonín B 6 14 11 1
Sluka Petr 4 8 4 4 4 4 3 0 4 0 4 22 3 10 1 0
Svoboda Luboš 3 0
Šichan Zdeněk 21 12 35 30 9 33 10 0 15 11 25 75 35 63 35 7
Šilhan Jan62 5 71 16 72 27 72 28 72 33 Q Q
Šilhanová Jana29 4 29
29 0 30 19 30 10 Q Q
Šlapák Pavel 10 3 12 31 20 9 8 0 9 0 10 0 11 4 10 11
Štecher Lukáš 2 24
Šunda Antonín 10 19 12 59 7 10 8 15 9 26 7 30 6 43 7 8
Tomek Karel 4 0 4 2 0 0 3 0 3 120 4 13 4 210 3 37
Uher Vladimír 9 0 9 11 7 10 7 0 7 3 8 0 8 10 9 11
Vejr Milan 5 0 5 6 5 24 3 0 2 0 4 3 5 21 4 6
Velík Jan 8 52 9 100 6 8 6 0 6 1 6 23 6 16 4 16
Větrovský Roman 2 4
Víšek Vladislav 2 1
3 2 5 2 0 1 0 1 1 1 0 1 0
Vítek František1 0 3 0
Vykročil Josef 5 4 3 14 2 18 2 12 4 1 3 7 2 4 2 2
Žáček Jaroslav 12 3 18 20 6 6 9 0 6 0 8 0 25 25 28 10
Žejdl Stanislav 9 31 8 42 7 45 8 0 8 0 8 3 8 0 7 5
Železný Jaroslav 6 4 6 35 5 3 5 0 5 1 1 1 5 5 5 9