Odběr zimní měli

“Správný postup při odběru vzorků zimní měli” a další informace k tomuto tématu.

Další informace najdete např. zde: http://www.beedol.cz/2013/venujme-potrebnou-pozornost-odberu-zimni-meli/ a aktuální info z VÚVč Dol pro rok 2016 zde: http://www.beedol.cz/2016/vysetreni-vzorku-meli-a-vcel-2016/

 

Proč se měl vyšetřuje na varroázu

Plošné vyšetření měli ukáže zjistí, jak byly úspěšné zásahy proti roztočům Varroa. Také je nutno věnovat stále větší pozornost místům, kde by se mohli vyskytnout roztoči rezistentní vůči nasazeným léčivům. Vyšetření je povinné pro všechny včelaře.

 

Co musí předcházet odběru vzorků zimní měli na varroázu

Po posledním ošetření (fumigací nebo aerosolem) je potřeba počkat minimálně týden a pak je nutné vyčistit podložky a na dno úlu je zase vrátit. Prodleva je nutná proto, že roztoči zasažení při ošetření ještě pár dní padají ze včel, plástů a rámků na dno. Měl pak padá na dno na podložky minimálně měsíc, zpravidla od poloviny prosince do poloviny ledna. Podložky musí pokrývat celé dno.

 

Postup odběru

Měl na vyšetření varroázy se odebírá jako každoročně od 15. ledna do 15. února.
Měl odebíráme na každém stanovišti zvlášť a z měli ze všech včelstev (nejenom z některých) vytvoříme jeden směsný vzorek. Při odběru je třeba získat všechnu měl, napadanou na podložku na dně. Není přípustné odebírat měl přímo ze dna pouze jejím vymetáním. Na podložky padá v zimě jednak měl, ale i mrtvolky včel. Mrtvolky se v tomto případě nevyšetřují, proto je třeba z měli mrtvé včely odstranit. Je-li na podložce jen několik mrtvolek, vyberou se snadno. Při větším množství včel v měli je nejvhodnější všechnu měl z podložky přesypat přes mřížku nebo cedník s dostatečně velkými oky, aby propadli roztoči.

 

Vysušení vzorku

Pokud se použijí papírové tubusy nebo vhodné papírové krabičky nebývá problém s plesnivěním vzorků. Jinak je nezbytně nutné, měl po odběru vysušit, aby neplesnivěla. Měl nejlépe uschne na novinách při běžné teplotě. Nesušte měl na topení. Jinak se vosk ohřeje a slepí. Pokud měl zůstane v hrudkách, nelze z ní zjistit skutečný počet roztočů.

 

Vhodné obaly

Vysušené vzorky sesypeme do obalů. Zavedené jsou kelímky od jogurtů a podobných produktů, uzavřené prodyšnou tkaninou, která je fixována nejlépe gumičkou. Naprosto nevhodné jsou řídké tkaniny, jako záclony. Měl se pak při přepravě sype ven. Kelímky se dobře přepravují v kartonových platech, ve kterých se expedují do prodejen. Nejvhodnější obaly jsou vyzkoušené papírové tubusy s uzávěry. Vzorky v nich neplesniví a měl se z nich nesype. Tubusy si můžete objednat ve Výzkumném ústavu včelařském mailem nebo i telefonicky.

 

Značení obalů

Obal označte číslem vzorku podle seznamu, jménem chovatele, názvem stanoviště a počtem včelstev. Číslo vzorku musí odpovídat číslu na seznamech. Čísluje se průběžně za celou zásilku, aby se jedno číslo neobjevilo vícekrát. Protože se někdy shromažďují vzorky současně v několika obvodech, je možné každému obvodu přidělit jinou řadu čísel. Příklad: Horní Lhota – vzorky 1-17, Dolní Lhota – vzorky 51-68, Prostřední Lhota – vzorky 101-123.

Zcela nevhodné obaly:

− plastové nebo papírové sáčky a obálky
− plastové nebo kovové krabičky
− obaly přelepované různými páskami

V takových obalech měl zplesniví nebo tvoří hrudky, je slepená, případně slisovaná. Výsledek vyšetření takové měli je velmi nepřesný, pokud lze vzorek vůbec vyšetřit.

 

Odevzdávání vzorků

Vzorky se odevzdávají pověřenému pracovníkovi místní Základní organizace Českého svazu včelařů.

Tento pracovník rovněž určí termín a místo, kde se vzorky odevzdávají. Při předání vzorků je dobrá příležitost zkontrolovat, zda odevzdávané množství měli odpovídá počtu včelstev na stanovišti a případně sjednat nápravu. Povinnost odevzdat vzorky platí i pro včelaře, kteří ve Svazu organizováni nejsou.

Vyšetření měli na varroázu provádějí i letos akreditované laboratoří VÚVč a také další akreditované laboratoře, např. laboratoře některých státních veterinárních ústavů. KVS může včelařům určit, kam vzorky poslat.

Článek byl převzat z archivu VúVč Dol a zkrácen —

// Odběr zimní měli – 2016 //

Komentáře jsou zakázány.