O naší organizaci

Pár slov o naší organizaci: V roce 1913 ve vsi Struhařov založilo několik přátel, kteří chovali včelstva, spolek, jehož účelem byla výměna zkušeností v tomto rozvíjejícím se oboru. Tento spolek se v průběhu let rozšiřoval o další začínající chovatele, přetrval několik režimů i dvě světové války.

 

Naše občanské sdružení chová včely na území pěti obcí: Kamenice, Kostelec u Křížků, Křížkový Újezdec, Radějovice a Sulice. V roce 2018 má 65 členů s cca 550 včelstvy na 73 stanovištích. Chovem včel významně přispíváme k opylování ovocných stromů i kvetoucích rostlin ve volné krajině. Produkce kvalitního medu našich včelařů se po medobraní většinou rychle rozprodá mezi stálé odběratele.

Příznivě se i u nás projevuje zájem o tento obor, každý rok se do našeho spolku hlásí několik mladých začínajících chovatelů včel.

 

Naše ZO je vedena předsedou Vladimírem Křížem, jednatele vykonává Vladimír Uher a finančního hospodáře Ing. Jan Procházka. Naším členem je i přítel Jan Šilhán, který je předsedou Okresní organizace ČSV Praha východ a členem Republikové rady ČSV.

 

Pokud máte zájem o naše včelařské produkty, případně se chcete také stát aktivním členem našeho spolku, na těchto stránkách naleznete většinu potřebných informací.

 

Pro další informace neváhejte kontaktovat zástupce naší organizace telefonicky, či emailem.