Sběr a odevzdání měli

Vážení přátelé a přítelkyně,

vzorky zimní měli můžete odevzdat na Výroční členské schůzi, která se koná v neděli 4. února 2024 od 10:00 hodin v Kamenici, v salónku restaurace Na Rynku. Včelaři, kteří se schůze nezúčastní, si sami zajistí odevzdání vzorků nákazovému referentovi příteli Baloušovi (po telefonické dohodě – 724 068 761, nebo mailem – balous.frantisek@seznam.cz).

Při odběru je třeba získat všechnu měl, napadanou na podložku na dně. Je třeba odstranit mrtvolky včel  a případné další větší nečistoty (nejvhodnější je všechnu měl z podložky přesypat přes hrubé síto).

číst dále …

Výroční členská schůze

V sobotu 7.5.2022 proběhla v salónku restaurace  Na Rynku náhradní členská schůze, jelikož se dostavilo jen 23 členů ze 70ti (11 členů se omluvilo). Kromě obvyklé agendy se diskutovalo především o  zvýšení příspěvků našim členům na vylepšení chovu včel. Dále pak přítel Šilhán informoval o výskytu choroby Nosema ceranae (Hmyzomorka včelí) a jejím nebezpečí pro včelstva.

číst dále …

Krajinou barona Ringhoffera 2022

Během pochodu Krajinou barona Ringhoffera, konaného dne 23.4., jsme opět měli kontrolní stanoviště na hrázi Struhařovského rybníka.

Antonín Sklenář

Na konci loňského roku nás ve věku 76 let opustil přítel Antonín Sklenář. Včelám se věnoval od dětství, byl zkušeným včelařem, ochotným vždy pomoci ostatním nejen radou. V základní organizaci se jako pokladník staral o naše hospodaření 45 let, včelaře z okolí svého stanoviště měl na starosti jako úsekový důvěrník, svůj čas věnoval i práci pro okresní organizaci ČSV. Bude nám scházet jako přítel, který naplňoval význam tohoto oslovení.

Čest jeho památce!
číst dále …

Konec zimy

Na začátku února proběhla výroční členská schůze, na které jste odevzdali vzorky měli pro zjištění počtu roztočů ve včelstvech. Výsledky najdete na záložce “Léčení”, v jednotlivých případech vyššího výskytu roztoče varroa již proběhlo první léčení nátěrem zavíčkovaného plodu s následnou fumigací.

číst dále …

Úhrada za léčivo

Celoroční náklady pouze na léčivo pro jedno včelstvo v naší ZO vychází v průměru 73 Kč. Není v nich započítána částka za dopravu léčiva, údržbu a kontrolu vyvíječů aerosolu, aceton, výměna oleje v kompresorech ani benzín na jejich provoz. Státní dotace na léčivo byla 70% a včelař hradil na léčení jednoho svého včelstva v průměru 12 Kč. Od 1. srpna 2019 byla státní dotace snížena na 40%. Po diskusi na výborové schůzi jsme se rozhodli nahradit tento výpadek zvýšením úhrady od včelaře o cca 20 Kč na včelstvo, přesná částka bude stanovena podle výše dotace 1.D. Rozdíl mezi skutečnou cenou léčiva, dotací a úhradou od včelaře je pokryt dary nebo příspěvky od obcí na jejichž území naše ZO působí. Pokud nezíská naše ZO příspěvky na činnost od obcí, je včelař povinen uhradit celý doplatek léčiva.

Podzimní léčení

V polovině října je vhodná doba pro utlumení roztočů Varroa ve včelstvech. První ošetření fumigací provádíme po 15. říjnu při venkovní teplotě nad 10°C. V úle je minimum zavíčkovaného plodu, včelstvo se drží v chomáči, který ještě není pevně semknutý a výpary léčiva proniknou až dovnitř. Do podmetu vložte podložku na celé dno, abyste mohli sledovat počet spadlých roztočů. Na první fumigaci použijeme Varidol, dávkování i přesný postup si pozorně přečtěte v návodu, popřípadě konzultujte s úsekovým důvěrníkem, dbejte na bezpečnost, aby nevznikl požár. Pro druhou fumigaci po čtrnácti dnech použijeme přípravek MP10 FUM za stejných podmínek. Třetí léčbu provádíme již tradičně začátkem prosince aerosolem opět přípravkem Varidol.

Správné podzimní léčení je jedna z podmínek úspěšného přezimování včelstev.

 

Varidol

 

Léčení – léto 2019

Po skončení květové snůšky a před začátkem snůšky medovicové je vhodná doba pro nasazení Formidolu pro potlačení roztočů Varroa. Pečlivě si přečtěte návod a postupujte opatrně, jedná se o kyselinu.

Pro podletní léčení (před dodáním zásob na zimu) budeme letos používat nový Gabon Flum. Do rozšířených uliček mezi plodovými plásty zavěsíme podle návodu dvě pásky, pokud včelstvo obsedá dva nástavky, přidáme do spodního třetí pásku.
Léčení provádějte po dohodě s okolními včelaři ve stejném termínu, zvýší se tím jeho účinnost.

Krajinou barona Ringhoffera 2019

Stejně jako každý rok jsme během pochodu Krajinou barona Ringhoffera razítkovali cestovní karty na kontrolním stanovišti 6 na hrázi Struhařovského rybníka. Turisty jsme zde také seznamovali s úlem, jeho vnitřním prostorem, životem včel od vajíček po létavky, získáváním vosku, výrobou mezistěn, propolisovou tinkturou a jejími účinky a odpovídali na další zajímavé otázky. Bonusem pak byla ochutnávka medoviny. První účastníci dorazili na kolech pět minut před polednem.

 

Kontrolní stanoviště

 

 

Rozbor měli

Vážení přátelé,

zde jsou výsledky vyšetření lednové měli na spad roztočů varroa.

Výroční členská schůze

Přes nepřízeň počasí a sněhovou kalamitu se 3. února konala na Ládví v restauraci U Vlkové výroční členská schůze za hojné účasti našich včelařů a hostů. Ze sousední organizace ve Velkých Popovicích přijel předseda př. Jordán a za Okresní organizaci př. Chramostová a Doubek. Probrali jsme všechny body programu, schválili důležité dokumenty, v diskusi jsme si vyjasnili otázky léčení včelstev a došlo i na přání jubilantům. Zástupci okresu předali našemu členovi Janu Šilhánovi, předsedovi OO ČSV Praha východ věcný dar.

Zleva přátelé Chramostová, Doubek, Šilhán a Sklenář

 

Dokumenty z výroční schůze jsou ke stažení zde: Zpráva o činnosti , Zpráva KRK , Zápis ze schůze , Usnesení 2019 , Návrh činnosti 2019

 

105. narozeniny ZO ČSV Struhařov

V těchto dnech si připomínáme 105. narozeniny ZO ČSV Struhařov. Podle dochovaných písemností byli zakladatelé Jan Novotný, Josef Štenprok a František Švancar, kteří se spolu s několika dalšími včelaři dohodli na založení spolku pro výměnu zkušeností a spolupráci. Jan Novotný, tesař ze číst dále …

Oběžník č. 2/2018

Vážení přátelé,
léto přináší chovatelům včel několik důležitých úkolů, se kterými chceme seznámit
začínající včelaře a připomenout je zkušeným včelařům. číst dále …

Léčení – léto 2018

Nyní při poklesu teplot a doufejme jen přerušené snůšce je vhodná doba pro nasazení Formidolu. Pečlivě si přečtěte návod a postupujte opatrně, jedná se o kyselinu.

Pro podletní léčení (před dodáním zásob na zimu) nebudeme letos používat Gabon, ale VarroMed. Přečtěte si pečlivě návod, použití je jednoduché, můžete se na ně podívat například na stránce:

https://www.youtube.com/watch?v=jxYn1X0WtFY

Postupujte opatrně, jedná se o směs kyseliny mravenčí a šťavelové, a dejte pozor na předávkování.

Pozvánka na akci našich přátel ze Stříbrné Skalice na sobotu 23.6.2018

V areálu letního kina ve Stříbrné Skalici bude od 15:00 pro děti připraven skákací hrad, uvidí život včel v proskleném úlu, vyzkouší se práci včelaře i vytáčení medu, ochutnají čerstvý med, vyrobí si svíčky ze včelího vosku a budou pro ně připraveny různé soutěže. V provozu bude stánek s občerstvením a proběhne i ochutnávka včelích dobrot včetně medoviny.

Setkání včelařů 12. června

Vážení přátelé,

další setkání včelařů se bude konat opět v KC Kamenice v kinosále dne 12. června, ale tentokrát již od 16:00 hodin. Večer je zasedání zastupitelstva a my proto musíme končit dříve.

Na setkání se těší

Vladimír Kříž, Vladimír Uher a Jiří Medřický

Beseda 15. května

Vážení přátelé,
zveme vás na další posezení 15. května od 17:00  v kinosále v 1. patře KC Kamenice. Můžete se těšit na projekci filmu Včelařský rok, besedu a možná i něco navíc.
Srdečně vás zvou
Vladimír Kříž, Vladimír Uher a Jiří Medřický

Nátěr plodu do 15.4.

Připomínáme, že včelaři, u kterých lednový spad překročil hranici tří roztočů na včelstvo, by měli provést nátěr zavíčkovaného plodu a následnou fumigaci nejpozději do 15.4.!

Dubnové setkání a beseda začínajících včelařů

Dubnové setkání a beseda začínajících včelařů ZO ČSV Struhařov bude  10.4.2018 od 17:00 v prvním patře KC Kamenice, vstup hlavním vchodem. Těší se na vás Vladimír Kříž, Vladimír Uher a Jiří Medřický.

 

Beseda

V posledních letech roste mezi mladými lidmi zájem o chov včel a průměrný věk včelaře, který byl před nějakým časem nad 65ti roky, se stále snižuje. I když začínající včelaři dnes vyhledávají mnoho informací o tomto složitém koníčku na internetu, byl mezi nimi velký zájem o setkání, které pro ně na 13. března připravil výbor ZO ČSV Struhařov za podpory Obecního úřadu Kamenice v místním Kulturním centru. číst dále …

Rozbor měli

Vážení přátelé,

výsledky vyšetření lednové měli na spad roztočů varroa dopadly pro naši základní organizaci vcelku dobře, v průměru 1,2 roztoče na včelstvo viz Stanoviště . U jedenácti včelařů spad překročil hranici tří roztočů na včelstvo. Na těchto stanovištích je nezbytné provést nátěr zavíčkovaného plodu s doplněním následné fumigace. Prosím úsekové důvěrníky, aby si po domluvě s nákazovým referentem přítelem Baloušem, vyzvedli léčivo a poučili dotčené chovatele o jeho použití.

 

S přáním radosti z vašich zdravých včelstev

Vladimír Uher

Členská schůze 2018 – dokumenty

Vážení přátelé,
dne 11.2.2018 proběhla v Kamenici výroční členská schůze ZO ČSV Struhařov, níže je k nahlédnutí zápis, zpráva o činnosti, hospodaření a další dokumenty.

David Kopečný

číst dále …

Poděkování, nový správce webu

Přítel Přemysl Peterek, který je autorem a správcem webových stránek naší ZO a v minulosti se významně podílel na práci našeho spolku a byl také jednatelem, ukončuje svoji činnost v organizaci ZO Struhařov  (po přestěhování do jižních čech pokračuje s novým webem www.vcelari-lipno.cz) .  Tímto bychom mu rádi poděkovali za jeho práci a velký přínos pro naše sdružení.

 

Novým správcem webu je David Kopečný, případné připomínky, náměty či požadavky k podobě a obsahu webových stránek zasílejte na kopecny.dejv(zavinac)gmail.com

 

Za výbor ZO ČSV Struhařov

David Kopečný

OBĚŽNÍK č2 / 2017

Vážení přátelé, léto přináší chovatelům včel několik důležitých úkolů, se kterými chceme seznámit začínající včelaře a připomenout je zkušeným včelařům. číst dále …

Nová naděje v léčbě varroázy?

V posledních dvou desetiletích nebyl v oblasti vývoje nových léčiv proti varroáze učiněn žádný zásadní objev. Většina léků je postavena na dostupných akaricidech, jakými jsou např. amitraz, tau-fluvalinát. Ani použití tzv. „přírodních látek“, jakými jsou kyselina mravenčí, kyselina šťavelová nebo tymol, nemělo zásadní vliv na změnu epizootologické situace k lepšímu. číst dále …