Kronika: rok 1916

Z roku 1916 se zachoval jediný zápis a ještě k tomu velice stručný, protokol  o valné hromadě, konané dne 6. srpna 1916. Byla schválena účetní zpráva, jednatel přednesl zprávu o činnosti a byla provedena volba výboru. Předsedou byl zvolen Josef Štenprok, místopředsedou … číst dále …