Sběr a odevzdání měli

Vážení přátelé a přítelkyně, vzorky zimní měli můžete odevzdat na Výroční členské schůzi, která se koná v neděli 4. února 2024 od 10:00 hodin v Kamenici, v salónku restaurace Na Rynku. Včelaři, kteří se schůze nezúčastní, si sami zajistí odevzdání … číst dále …

Výroční členská schůze

V sobotu 7.5.2022 proběhla v salónku restaurace  Na Rynku náhradní členská schůze, jelikož se dostavilo jen 23 členů ze 70ti (11 členů se omluvilo). Kromě obvyklé agendy se diskutovalo především o  zvýšení příspěvků našim členům na vylepšení chovu včel. Dále … číst dále …

Antonín Sklenář

Na konci loňského roku nás ve věku 76 let opustil přítel Antonín Sklenář. Včelám se věnoval od dětství, byl zkušeným včelařem, ochotným vždy pomoci ostatním nejen radou. V základní organizaci se jako pokladník staral o naše hospodaření 45 let, včelaře … číst dále …

Konec zimy

Na začátku února proběhla výroční členská schůze, na které jste odevzdali vzorky měli pro zjištění počtu roztočů ve včelstvech. Výsledky najdete na záložce “Léčení”, v jednotlivých případech vyššího výskytu roztoče varroa již proběhlo první léčení nátěrem zavíčkovaného plodu s následnou … číst dále …

Úhrada za léčivo

Celoroční náklady pouze na léčivo pro jedno včelstvo v naší ZO vychází v průměru 73 Kč. Není v nich započítána částka za dopravu léčiva, údržbu a kontrolu vyvíječů aerosolu, aceton, výměna oleje v kompresorech ani benzín na jejich provoz. Státní … číst dále …

Podzimní léčení

V polovině října je vhodná doba pro utlumení roztočů Varroa ve včelstvech. První ošetření fumigací provádíme po 15. říjnu při venkovní teplotě nad 10°C. V úle je minimum zavíčkovaného plodu, včelstvo se drží v chomáči, který ještě není pevně semknutý … číst dále …

Krajinou barona Ringhoffera 2019

Stejně jako každý rok jsme během pochodu Krajinou barona Ringhoffera razítkovali cestovní karty na kontrolním stanovišti 6 na hrázi Struhařovského rybníka. Turisty jsme zde také seznamovali s úlem, jeho vnitřním prostorem, životem včel od vajíček po létavky, získáváním vosku, výrobou … číst dále …

Výroční členská schůze

Přes nepřízeň počasí a sněhovou kalamitu se 3. února konala na Ládví v restauraci U Vlkové výroční členská schůze za hojné účasti našich včelařů a hostů. Ze sousední organizace ve Velkých Popovicích přijel předseda př. Jordán a za Okresní organizaci … číst dále …

105. narozeniny ZO ČSV Struhařov

V těchto dnech si připomínáme 105. narozeniny ZO ČSV Struhařov. Podle dochovaných písemností byli zakladatelé Jan Novotný, Josef Štenprok a František Švancar, kteří se spolu s několika dalšími včelaři dohodli na založení spolku pro výměnu zkušeností a spolupráci. Jan Novotný, … číst dále …

Podzimní slavnosti – První republika

V sobotu 22.9 od 14:00 do 18:00 se v Kamenici na Ringhofferově náměstí – před KD Kamenice uskuteční tradiční podzimní setkání, letos tematicky směřované k První republice. Součástí bude i stánek spolku Včelaři Struhařov s malou výstavou. Více o akci na stránkách … číst dále …

Oběžník č. 2/2018

Vážení přátelé,
také léto 2018 přináší chovatelům včel několik důležitých úkolů, se kterými chceme seznámit
začínající včelaře a připomenout je zkušeným včelařům.

číst dále ...

Léčení – léto 2018

Nyní při poklesu teplot a doufejme jen přerušené snůšce je vhodná doba pro nasazení Formidolu. Pečlivě si přečtěte návod a postupujte opatrně, jedná se o kyselinu. Pro podletní léčení (před dodáním zásob na zimu) nebudeme letos používat Gabon, ale VarroMed. … číst dále …

Setkání včelařů 12. června

Vážení přátelé, další setkání včelařů se bude konat opět v KC Kamenice v kinosále dne 12. června, ale tentokrát již od 16:00 hodin. Večer je zasedání zastupitelstva a my proto musíme končit dříve. Na setkání se těší Vladimír Kříž, Vladimír … číst dále …

Beseda 15. května

Vážení přátelé, zveme vás na další posezení 15. května od 17:00  v kinosále v 1. patře KC Kamenice. Můžete se těšit na projekci filmu Včelařský rok, besedu a možná i něco navíc. Srdečně vás zvou Vladimír Kříž, Vladimír Uher a … číst dále …

Nátěr plodu do 15.4.

Připomínáme, že včelaři, u kterých lednový spad překročil hranici tří roztočů na včelstvo, by měli provést nátěr zavíčkovaného plodu a následnou fumigaci nejpozději do 15.4.!

Beseda

V posledních letech roste mezi mladými lidmi zájem o chov včel a průměrný věk včelaře, který byl před nějakým časem nad 65ti roky, se stále snižuje. I když začínající včelaři dnes vyhledávají mnoho informací o tomto složitém koníčku na internetu, … číst dále …

Rozbor měli

Vážení přátelé, výsledky vyšetření lednové měli na spad roztočů varroa dopadly pro naši základní organizaci vcelku dobře, v průměru 1,2 roztoče na včelstvo viz Stanoviště . U jedenácti včelařů spad překročil hranici tří roztočů na včelstvo. Na těchto stanovištích je nezbytné provést … číst dále …

Členská schůze 2018 – dokumenty

Vážení přátelé, dne 11.2.2018 proběhla v Kamenici výroční členská schůze ZO ČSV Struhařov, níže je k nahlédnutí zápis, zpráva o činnosti, hospodaření a další dokumenty. David Kopečný … číst dále …

Poděkování, nový správce webu

Přítel Přemysl Peterek, který je autorem a správcem webových stránek naší ZO a v minulosti se významně podílel na práci našeho spolku a byl také jednatelem, ukončuje svoji činnost v organizaci ZO Struhařov  (po přestěhování do jižních čech pokračuje s … číst dále …

Nová naděje v léčbě varroázy?

V posledních dvou desetiletích nebyl v oblasti vývoje nových léčiv proti varroáze učiněn žádný zásadní objev. Většina léků je postavena na dostupných akaricidech, jakými jsou např. amitraz, tau-fluvalinát. Ani použití tzv. „přírodních látek“, jakými jsou kyselina mravenčí, kyselina šťavelová nebo tymol, nemělo … číst dále …

Krajinou barona Ringhoffera 2016

Také letos jsme jako již tradičně připravili za naši organizaci včelařský program pro stanoviště Putování krajinou barona Ringhoffera na hrázi Struhařovského rybníka. … číst dále …

Již proběhlo: sobota 23.4.2016 putování KbR ( 11. ročník )

Také letos zveme všechny příznivce včelích produktů i ostatní, s potěšením Vás uvítáme tradičně na stanovišti č.6 trasy Krajinou Barona Ringhoffera. A nemusíte samozřejmě trasu nutně projít / projet celou – na naši výstavku na hrázi Struhařovského rybníka se dá z Kamenice dostat snadno a rychle

číst dále ...