Výroční členská schůze

V sobotu 7.5.2022 proběhla v salónku restaurace  Na Rynku náhradní členská schůze, jelikož se dostavilo jen 23 členů ze 70ti (11 členů se omluvilo). Kromě obvyklé agendy se diskutovalo především o  zvýšení příspěvků našim členům na vylepšení chovu včel. Dále … číst dále …

Sběr a odevzdání měli

Vážení přátelé a přítelkyně, vzorky zimní měli odevzdejte ve vhodném balení svému důvěrníkovi do 6.února 2022. Včelaři, kteří důvěrníkovi měl neodevzdají, zajistí sami do 10.února 2022 odevzdání vzorků nákazovému referentovi příteli Baloušovi (po telefonické dohodě – 724 068 761, nebo … číst dále …

Antonín Sklenář

Na konci loňského roku nás ve věku 76 let opustil přítel Antonín Sklenář. Včelám se věnoval od dětství, byl zkušeným včelařem, ochotným vždy pomoci ostatním nejen radou. V základní organizaci se jako pokladník staral o naše hospodaření 45 let, včelaře … číst dále …

Konec zimy

Na začátku února proběhla výroční členská schůze, na které jste odevzdali vzorky měli pro zjištění počtu roztočů ve včelstvech. Výsledky najdete na záložce “Léčení”, v jednotlivých případech vyššího výskytu roztoče varroa již proběhlo první léčení nátěrem zavíčkovaného plodu s následnou … číst dále …

Úhrada za léčivo

Celoroční náklady pouze na léčivo pro jedno včelstvo v naší ZO vychází v průměru 73 Kč. Není v nich započítána částka za dopravu léčiva, údržbu a kontrolu vyvíječů aerosolu, aceton, výměna oleje v kompresorech ani benzín na jejich provoz. Státní … číst dále …

Podzimní léčení

V polovině října je vhodná doba pro utlumení roztočů Varroa ve včelstvech. První ošetření fumigací provádíme po 15. říjnu při venkovní teplotě nad 10°C. V úle je minimum zavíčkovaného plodu, včelstvo se drží v chomáči, který ještě není pevně semknutý … číst dále …

Krajinou barona Ringhoffera 2019

Stejně jako každý rok jsme během pochodu Krajinou barona Ringhoffera razítkovali cestovní karty na kontrolním stanovišti 6 na hrázi Struhařovského rybníka. Turisty jsme zde také seznamovali s úlem, jeho vnitřním prostorem, životem včel od vajíček po létavky, získáváním vosku, výrobou … číst dále …

Výroční členská schůze

Přes nepřízeň počasí a sněhovou kalamitu se 3. února konala na Ládví v restauraci U Vlkové výroční členská schůze za hojné účasti našich včelařů a hostů. Ze sousední organizace ve Velkých Popovicích přijel předseda př. Jordán a za Okresní organizaci … číst dále …

105. narozeniny ZO ČSV Struhařov

V těchto dnech si připomínáme 105. narozeniny ZO ČSV Struhařov. Podle dochovaných písemností byli zakladatelé Jan Novotný, Josef Štenprok a František Švancar, kteří se spolu s několika dalšími včelaři dohodli na založení spolku pro výměnu zkušeností a spolupráci. Jan Novotný, … číst dále …

Podzimní slavnosti – První republika

V sobotu 22.9 od 14:00 do 18:00 se v Kamenici na Ringhofferově náměstí – před KD Kamenice uskuteční tradiční podzimní setkání, letos tematicky směřované k První republice. Součástí bude i stánek spolku Včelaři Struhařov s malou výstavou. Více o akci na stránkách … číst dále …

Oběžník č. 2/2018

Vážení přátelé,
také léto 2018 přináší chovatelům včel několik důležitých úkolů, se kterými chceme seznámit
začínající včelaře a připomenout je zkušeným včelařům.

číst dále ...

Léčení – léto 2018

Nyní při poklesu teplot a doufejme jen přerušené snůšce je vhodná doba pro nasazení Formidolu. Pečlivě si přečtěte návod a postupujte opatrně, jedná se o kyselinu. Pro podletní léčení (před dodáním zásob na zimu) nebudeme letos používat Gabon, ale VarroMed. … číst dále …

Setkání včelařů 12. června

Vážení přátelé, další setkání včelařů se bude konat opět v KC Kamenice v kinosále dne 12. června, ale tentokrát již od 16:00 hodin. Večer je zasedání zastupitelstva a my proto musíme končit dříve. Na setkání se těší Vladimír Kříž, Vladimír … číst dále …

Beseda 15. května

Vážení přátelé, zveme vás na další posezení 15. května od 17:00  v kinosále v 1. patře KC Kamenice. Můžete se těšit na projekci filmu Včelařský rok, besedu a možná i něco navíc. Srdečně vás zvou Vladimír Kříž, Vladimír Uher a … číst dále …

Nátěr plodu do 15.4.

Připomínáme, že včelaři, u kterých lednový spad překročil hranici tří roztočů na včelstvo, by měli provést nátěr zavíčkovaného plodu a následnou fumigaci nejpozději do 15.4.!

Beseda

V posledních letech roste mezi mladými lidmi zájem o chov včel a průměrný věk včelaře, který byl před nějakým časem nad 65ti roky, se stále snižuje. I když začínající včelaři dnes vyhledávají mnoho informací o tomto složitém koníčku na internetu, … číst dále …

Rozbor měli

Vážení přátelé, výsledky vyšetření lednové měli na spad roztočů varroa dopadly pro naši základní organizaci vcelku dobře, v průměru 1,2 roztoče na včelstvo viz Stanoviště . U jedenácti včelařů spad překročil hranici tří roztočů na včelstvo. Na těchto stanovištích je nezbytné provést … číst dále …

Členská schůze 2018 – dokumenty

Vážení přátelé, dne 11.2.2018 proběhla v Kamenici výroční členská schůze ZO ČSV Struhařov, níže je k nahlédnutí zápis, zpráva o činnosti, hospodaření a další dokumenty. David Kopečný … číst dále …

Poděkování, nový správce webu

Přítel Přemysl Peterek, který je autorem a správcem webových stránek naší ZO a v minulosti se významně podílel na práci našeho spolku a byl také jednatelem, ukončuje svoji činnost v organizaci ZO Struhařov  (po přestěhování do jižních čech pokračuje s … číst dále …

Nová naděje v léčbě varroázy?

V posledních dvou desetiletích nebyl v oblasti vývoje nových léčiv proti varroáze učiněn žádný zásadní objev. Většina léků je postavena na dostupných akaricidech, jakými jsou např. amitraz, tau-fluvalinát. Ani použití tzv. „přírodních látek“, jakými jsou kyselina mravenčí, kyselina šťavelová nebo tymol, nemělo … číst dále …

Krajinou barona Ringhoffera 2016

Také letos jsme jako již tradičně připravili za naši organizaci včelařský program pro stanoviště Putování krajinou barona Ringhoffera na hrázi Struhařovského rybníka. … číst dále …

Již proběhlo: sobota 23.4.2016 putování KbR ( 11. ročník )

Také letos zveme všechny příznivce včelích produktů i ostatní, s potěšením Vás uvítáme tradičně na stanovišti č.6 trasy Krajinou Barona Ringhoffera. A nemusíte samozřejmě trasu nutně projít / projet celou – na naši výstavku na hrázi Struhařovského rybníka se dá z Kamenice dostat snadno a rychle

číst dále ...