Kronika: rok 1933

Členská schůze se konala 12. března 1933 ve Štiříně. Přítomni: Kovář, Šmída, Kopřiva, Rubeš, Blaschko, Hynek, Štemproková, Hubka, Voděšil. Na návrh před. Blaschka bylo usneseno objednat od zahradníka v Říčanech podle jeho nabídky 500 akátů za 120 Kč a rozdělit je … číst dále …