Kronika: rok 1933

Členská schůze se konala 12. března 1933 ve Štiříně. Přítomni: Kovář, Šmída, Kopřiva, Rubeš, Blaschko, Hynek, Štemproková, Hubka, Voděšil. Na návrh před. Blaschka bylo usneseno objednat od zahradníka v Říčanech podle jeho nabídky 500 akátů za 120 Kč a rozdělit je k vysázení takto: obci V. Popovice k vysázení  v ulicích 350 kusů, Tělocvičné jednotě proletářů ve V. Popovicích 50 kusů, př. Hubkovi do Brtnice k vysázení stráně 60 kusů, př. Rejnovi k vysázení ve Všedobrovicích 30 kusů, rezervováno 10 kusů.

Dále bylo pro členy objednáno: sazenice jerlínu, klícky, kukly, proklopky na matku a drátěné mřížky. Př. Blaschko se nabídl, že na své zahradě dá k disposici záhon ke množení pámelníka. Přijato.

Výroční valná schůze se konala 3. Prosince 1933 ve Štiříně. Bylo přítomno 15 členů a 2 hosté, A. Hurych a J. Pytloun. Podle zprávy jednatele měl spolek v roce 1933 39 činných členů, kteří měli na jaře 303 včelstva, na podzim 330. Přes zimu zahynulo 4,5 % včelstev. Ke zkrmení bylo rozděleno 3700 kg daněprostého cukru. Na ceně tohoto cukru získali členové 6660 Kč, spolek 1041,90 Kč. Bylo objednáno a rozdáno 10 kg švédského jetele, 3 kg svazenky a 271 akátů. Akátů se však ujalo jen málo přes 10 %.

Příjmy činily 17 672,70 Kč, vydání o 1 587,05 Kč méně. Cena inventáře 925,– Kč, knihovny 203,– Kč, hotovost 1 587,05 Kč.

Ve volbách zvoleni: předsedou J. Kovář, místopředsedou R. Čuřík, členy výboru Blaschko, Hubka, Štemprok, Kopřiva, Motyka, Šmída, Rud. Hrstka, Novotný, revizory Rubeš a Vodešil, referentem chovu R. Hrstka. Do župy zvoleni Ot. Brenner, J. Nepraš a Ferd. Jeřábek.

K. Štemprok doporučuje zasílání podezřelých mrtvých včel do Dolu ke zjištění, nemají-li nosemu, zvláště na jaře. Delegátem do župních schůzí zvolen K. Štemprok. Bude mu hrazeno 30 Kč cestového na schůzi.

Komentáře jsou zakázány.