Kronika: rok 1934

Výborová schůze se konala 11. března 1934. Bylo usneseno svolat mimořádnou valnou hromadu na den 25. března 1934 a na 2. hodinu buď v hostinci pana Hůrky ve Štiříně anebo, kdyby nebylo možné tam umístit asi 35 členů, v hostinci p. Čelikovského … číst dále …