Kronika: rok 1935

Výborová schůze se konala 27. října 1935 za účasti 4 členů: Rud. Čuříka, Jana Novotného, Ant. Medřického a Čeňka Pavelky. Po zemřelém K. Vodešilovi převzal veškeré věci Jan Novotný a vyúčtoval s Ant. Medřickým, pokladníkem. Valná hromada se bude konat … číst dále …