Kronika: rok 1935

Výborová schůze se konala 27. října 1935 za účasti 4 členů: Rud. Čuříka, Jana Novotného, Ant. Medřického a Čeňka Pavelky. Po zemřelém K. Vodešilovi převzal veškeré věci Jan Novotný a vyúčtoval s Ant. Medřickým, pokladníkem. Valná hromada se bude konat 8.prosince 1935 ve Štiříně.

Výroční valná hromada se konala podle plánu 8. prosince 1935. Bylo přítomno 16 členů. Na začátku bylo vzpomenuto zemřelého člena Karla Vodešila. Zprávu jednatele přednesl Rud. Čuřík. O stavu pokladny se ze zápisu nedovídáme.

Předsedou byl zvolen Rud. Čuřík, místopředsedou Jan Novotný, členy výboru Václav Šimek, Ant. Neruda, Čeněk Pavelka, Ludvík Svoboda, B. Růžička a Ant.. Medřický, náhradníky Fr. Řehák a Jos. Rejna, revizory Fr. Rubeš a Ant. Hurych.

Usneseno zakoupit 100 kg švédského jetele a rozdělit za poloviční cenu mezi členy. Rovněž bude zakoupeno 25 kg semene svazenky a rozděleno mezi členy, vše podle počtu včelstev. Členský příspěvek  …

… tento řádek byl v kronice nečitelný …

Navrženo, aby Fr. Rubeš byl jmenován čestným členem, návrh přijat. Ant. Medřický navrhuje, aby byl zakoupen lis na mezistěny. Návrh přijat a rozhodnuto aby lis byl u Jana Novotného. Ten také vyrobí mezistěny tomu, kdo to neumí, za určitý poplatek. Delegátem na valnou hromadu do ústředí zvolen Rud. Čuřík, náhradníkem Jan Novotný,     Č. Pavelka a A. Medřický. Ve výborové schůzi zvolen jednatelem Ludvík Svoboda a pokladníkem Ant. Medřický.

 

Komentáře jsou zakázány.