Kronika: rok 1938

Výborová schůze se konala 31.července 1938 v hostince u Hůrků ve Štiříně. Bylo přítomno 6 členů výboru. Vzpomenuto zemřelých členů A. Šundy a bývalého člena K. Štemproka z Brtnice. Usneseno věnovat  z pokladny spolku na jubilejní dar na obranu státu … číst dále …