Kronika: rok 1938

Výborová schůze se konala 31.července 1938 v hostince u Hůrků ve Štiříně. Bylo přítomno 6 členů výboru. Vzpomenuto zemřelých členů A. Šundy a bývalého člena K. Štemproka z Brtnice.

Usneseno věnovat  z pokladny spolku na jubilejní dar na obranu státu jedentisíc korun.

Byla schválena cena cukru pro rok 1938 Kč 3,40. Byly přijati noví členové Lachman z Těptína a Kabeláč z Hlubočinky. Byl přijat návrh na členství v medokomisi.

Podle jednacího protokolu bylo okresnímu úřadu hlášeno, že členská schůze se bude konat 8.května ve Štiříně. O této schůzi však chybí zápis.

Komentáře jsou zakázány.