Kronika: rok 1940

Na valné hromadě konané 15. prosince 1940 ve Štiříně byl stanoven členský příspěvek na 2 K. Kromě toho bylo usneseno vybírat 10 hal. z 1 kg cukru podle přídělu. Za nové členy byli přijati: Jaroslav Černohorský ze Želivce, Frant. Šebek … číst dále …