Kronika: rok 1940

Na valné hromadě konané 15. prosince 1940 ve Štiříně byl stanoven členský příspěvek na 2 K. Kromě toho bylo usneseno vybírat 10 hal. z 1 kg cukru podle přídělu. Za nové členy byli přijati: Jaroslav Černohorský ze Želivce, Frant. Šebek z Řepčic, Celestin Pišna z Nové Hospody, Josef Kubát z Nové Hospody, Frant. Mádl z Nové Hospody,  Jar. Kumšta z Těptína, Josef Mikuláš z Čakovic, Frant. Hrdina z Křížkového Újezdce. Do výboru byli zvoleni: Rudolf Čuřík předsedou, Mil. Trunc místopředsedou, Ant. Medřický pokladníkem, Frant. Vodrážka knihovníkem a hospodářem. Bylo usneseno přeložit spolkovou místnost na Novou Hospodu. Další členové výboru: Čeněk Pavelka, Václav Šimek, Frant. Vodrážka, Josef Vykročil, Karel Novák. Revizoři účtů: Frant. Rubeš a Josef Kubát. Bylo usneseno přihlásit se v ústředí o 20 kg svazenky.

Komentáře jsou zakázány.