Časový plán pro ZO/OO – změna názvu ČSV o.s.

změna názvu ČSV – dojde ke změně u dosavadního
označení ČSV o.s. na ČSV z.s. Pojem občanské sdružení bude v celém
znění stanov nahrazeno pojmem zapsaný spolek, pojem organizační
jednotka/y bude v celém znění stanov nahrazeno pojmem pobočný spolek.

číst dále ...