Časový plán pro ZO/OO – změna názvu ČSV o.s.

Orientační program v souvislosti se změnou názvu ČSV na základě
rozhodnutí RV ze dne 29. 8. 2015:

1) ČSV vyhotoví úplné znění stanov, kde dojde ke změně u dosavadního
označení ČSV o.s. na ČSV z.s. Pojem občanské sdružení bude v celém
znění stanov nahrazeno pojmem zapsaný spolek, pojem organizační
jednotka/y bude v celém znění stanov nahrazeno pojmem pobočný spolek.

2) ČSV – právní oddělení zajistí podání návrhu na změnu názvu a úplného
znění stanov na rejstříkový soud

3) jakmile rejstříkový soud vyhoví a zapíše změnu názvu do spolkového
rejstříku, ĆSV provede změnu názvu ve všech formulářích, resp.
dokumentech, aby název odpovídal názvu ve spolkovém rejstříku. Rovněž
zajistí zhotovení nového razítka.

4) jednotlivé ZO/OO zajistí přípravu všech dokumentů, které po nás
rejstříkový soud vyžaduje a zašle je v originálech na adresu
ČSV- právní oddělení nejpozději do konce měsíce května 2016

5) ČSV-právní oddělení zajistí hromadné podání návrhů do spolkového
rejstříku (zde jsme omezeni počtem podaných návrhů za týden, tedy ZO
budou vyřizovány v tom pořadí, v jakém od nich byly na ČSV doručeny
správně vyplněné dokumenty).  Neznamená to tedy, že pokud budou např.
v pondělí od ZO dokumenty doručeny, že v úterý je návrh podán. Samotná
kontrola dokumentů je časově náročná, stejně tak vyhotovení formuláře
a zajištění podpisů od statutárních orgánů ČSV. Prosíme tedy o
trpělivost a omezení urgencí typu, zda byl již daný návrh podán.

6) Jakmile rejstříkový soud vyhoví zápisu pobočného spolku/zápisu
údajů o pobočném spolku do rejstříku/, ČSV obdrží vyrozumění do datové
schránky. Pokud soud bude vyžadovat doplnění informací, do 3
pracovních dní vyzve ČSV, aby doplnil požadované informace.

7) ČSV informuje konkrétní ZO/OO o vyhovění zápisu či o výzvě k
doplnění

8) ZO/OO provede změnu názvu na všech dokumentech, kde je odkaz na již
neexistující zkratku o.s., zároveň provede změnu razítek, tak aby
obsahovala nový název, IČ a sídlo

Zároveň tímto žádáme všechny ZO/OO, aby poskytly součinnost, aby mohly
být zápisy ZO/OO do spolkového rejstříku provedeny dříve než bude
podávání návrhů zpoplatněno, tedy nejpozději do 29.5.2016.

 

MGR. YVONA KAZDOVÁ
Právnička ČSV

(text převzat z informačního emailu ČSV)

// Změny v názvu spolků ČSV 2016 //


Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..