Konkurz na místo ředitele SOUV-VVC

Vážení přátelé,

dne 27.1.2014 rozhodla správní rada (SR) Středního odborného učiliště včelařského-Včelařského vzdělávacího centra (SOUV-VVC), o.p.s., Nasavrky, o přijetí rezignace ředitele SOUV-VVC, Mgr. Bedřicha Svobody, který svůj záměr oznámil předsedovi SR dne 18.1.2014.  Členové správní a dozorčí rady poděkovali panu řediteli za práci, kterou v předchozích dvou letech pro SOUV-VVC vykonal. Jednalo se o období, kdy bylo potřeba dokončit některé investiční akce, upravit školskou dokumentaci atp. Zároveň byly započaty některé nové projekty. Nutno podotknout, že pan ředitel z funkce odchází z osobních důvodů na svojí vlastní žádost.

Správní rada zároveň rozhodla o vypsání konkurzu na místo ředitele SOUV-VVC, o.p.s., Nasavrky. Vzhledem k tomu, že členská základna ČSV, o.s. čítá více než 46 000 členů, věříme, že se podaří nalézt vhodného kandidáta na tuto funkci z řad včelařů. Proto bych Vás rád požádal o případnou nominaci vhodného kandidáta. Podmínky výběrového řízení budou uvedeny na stránkách Českého svazu včelařů, o.s. http://www.vcelarstvi.cz

Děkuji za spolupráci!

S pozdravem

doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.

místopředseda ČSV, o.s.

předseda správní rady SOUV-VVC, o.p.s.

Komentáře jsou zakázány.