Kronika: členská schůze 16.9.1965

Členská schůze 16.září 1965 rozhodla, aby ČSV projednal na konferenci ČSV thesi o členství včelařů, kteří včelaří mimo své bydliště.

Kronika: členská schůze 16.5.1965

Na členské schůzi dne 16.května 1965 byla přednesena přednáška př. V. Krause z Říčan na téma “Nemoci včel, vyzimování a rozvoj”.

Kronika: rok 1964

Na členské schůzi 16. 2. 1964 na Nové Hospodě bylo přítomno 41 členů. Př. Berka oznámil, že naše základní organizace získala v soutěži o nejlepší dodávku medu I. cenu v okrese Praha – východ. Na 1 včelstvo činil průměr 5,20 … číst dále …

Kronika: rok 1963

Výroční členská schůze se konala 10. března 1963 v Olešovicích. Ze zprávy vyplývá, že máme 89 organizovaných členů, ale členské schůze jsou málo navštěvovány. Letos bude u nás uspořádán mezinárodní sjezd včelařů. Na výborové schůzi 24.8. podali zprávu o mezinárodním … číst dále …

Kronika: rok 1962

24. února 1962 se konala instruktáž nákazových referentů v Křemencové ulici, zúčastnili se jí i naši členové. Výroční členská schůze se konala 18. března 1962 v Olešovicích. Jednatelskou zprávu přečetl př. Berka. Zmínil se o tom, že pro malý počet … číst dále …

Kronika: rok 1961

Na výborové schůzi 14. ledna 1961 projednáno svolání výroční členské schůze, plán činnosti, vypracování oběžníku o zdanění včel a závazky ke 40. výročí založení KSČ. Výroční členská schůze se konala 5. března 1961 v Olešovicích. Př. Berka zrekapituloval činnost v … číst dále …

Kronika: rok 1960

Na výborové schůzi 22. ledna 1960 v Olešovicích př. Šíp požádal o zproštění funkce jednatele. Bylo rozhodnuto, aby tuto funkci vykonával až do zvolení jednatele. Výroční členská schůze se konala 31. ledna 1960 v Olešovicích za účasti 32 členů. Z … číst dále …

Kronika: rok 1959

Výroční členská schůze se konala 8.2.1959 ve Struhařově. Bylo přítomno jen 10 členů, schůzi řídil př. Šíp /nedostavil se předseda ani místopředseda/. Bylo konstatováno, že úkoly nebyly  z větší části splněny. Př. Kejha a Dufek se uvolili darovat po 1 … číst dále …

Kronika: rok 1958

V tomto roce bylo objednáno a vysázeno 150 zakořeněných vrb. Výroční členská schůze se konala 20. dubna 1958 na Nové Hospodě. Na této schůzi účinkovala dětská kapela Ládevanka a předány nové legitimace. Byli zvoleni noví důvěrníci: př. Berka – obvod Kuklík, … číst dále …

Kronika: rok 1957

Výroční členská schůze se konala 21. června 1957 v Olešovicích za účasti 25 členů. Ve volbách byli zvoleni: předsedou: Jar. Černohorský, místopředsedou Josef Berka, jednatelem Josef Šíp, pokladníkem Ant. Medřický, zapisovatelem Fr. Hýbner, hospodářem Mil. Trunc. Další členové výboru: Josef … číst dále …

Kronika: rok 1956

Výroční schůze se konala 22. ledna 1956 v Olešovicích, bylo přítomno 23 členů. Na schůzi bylo oznámeno, že členové se mohou přihlásit o semeno svazenky a jetýlku. Ve volbách byli zvoleni: předsedou př. Černohorský, jednatelem Šimek, pokladníkem Medřický, pomocníkem jednatele … číst dále …

Kronika: 1955

V tomto roce byly konány 2 členské schůze, 8. května a 13. srpna. Na první schůzi informoval př. Lisý o dodávce medu a o vydávání zlevněného cukru pro včely. Včelaři jsou povinni uzavřít smlouvu na dodávku medu. Členové byli vyzváni, … číst dále …

Kronika: rok 1954

Na schůzi, konané 17. ledna 1954 v Olešovicích, bylo přítomno 28 členů. Př. Šedivý se uvolil, že dá rozmnožit oběžníky vydané Jednotou. Schválen návrh mimořádného příspěvku 50 h na včelstvo. Schváleni důvěrníci: za Těptín – Jar. Loula, Ota Povýšil, Josef … číst dále …

Kronika: rok 1952

Valný hromada se konala 29. června 1952 v hostinci v Olešovicích. Ve volbách zvoleni: jednatelem V. Šimek, předsedou Jar. Černohorský, pokladníkem Ant. Medřický. Další členové výboru: J. Loula, Hnátek, Duška, Suchánek, Rejna, Zd. Kročák. Zvoleni důvěrníci pro jednotlivé okrsky: J … číst dále …

Kronika: rok 1951

Valná hromada se konala 4. února 1951 ve Štiříně v hostinci p. Barochovského. Na počátku schůze bylo vzpomenuto na zemřelého člena Al. Forejta z Hlubočinky. O nových stanových promluvil př. Lisý z Prahy. Také pojednal o racionelním chovu včel, o … číst dále …

Kronika: rok 1950

Valná hromada se konala 26. února 1950 ve 14 hodin ve Štiříně. Ze stručného zápisu se dovídáme, že ve volbě byli zvoleni tito členové: předsedou Jar. Černohorský, pokladníkem Ant. Medřický, jednatelem Václav Šimek, hospodářem R. Vodrážka. Dalšími členy: J. Loula, … číst dále …

Kronika: rok 1949

Z tohoto roku je zachována zpráva, že bude pořádán kurs důvěrníků pro tlumení chorob včel. Datum kurzu nebylo ještě určeno. Členové měli podepsat smlouvu o dodávce medu. Protože nikdo nevěděl, jaká bude snůška, smlouvu podepsali jen někteří: Fr. Suchánek, Jose … číst dále …

Kronika: rok 1948

Valná hromada se konala 18. července 1948 ve Štiříně v hostinci p. Barochovského. Byla provedena volba výboru. Předsedou spolku zvolen Rudolf Čuřík, pokladníkem Antonín Medřický, hospodářem Rudolf Vodrážka. Dále zvoleni do výboru: Jaroslav Loula z Těptína, Frant. Řehák k Kostelce … číst dále …

Kronika: rok 1946

Řádná valná hromada se konala v tomto roce 24. února ve Štiříně v hostinci p. Barochovského. Bylo přítomno 24 členů. Hospodářem byl zvolen Václav Šimek z Nové Hospody. Za přesídlené členy do pohraničí byli zvoleni do výboru: Fr. Hrábek ze … číst dále …

Kronika: rok 1945

Konečně přišel slavný den, osvobození naší vlasti Rudou armádou. Sovětská vojska o vyčerpávajících pochodech od Stalingradu na západ dobyla 30. dubna 1945 Berlín a 8. května byla podepsána kapitulace německých vojsk. Sovětská armáda přišla i na pomoc povstání pražského lidu … číst dále …

Kronika: rok 1944

Řádná valná hromada se konala 27. února ve Štiříně v hostinci p. Brabce, bylo přítomno 25 členů. Na této schůzi bylo předáno čestné uznání za třicetiletou práci Janu Novotnému ze Struhařova a Anně Štemprokové ze Všedobrovic. Jan Novotný stručně promluvil … číst dále …

Kronika: rok 1943

V dalším roce 2. světové války se konala řádná valná hromada 10. ledna 1943 v hostinci u Hubků na Nové Hospodě. Byly provedeny volby podle nových stanov. Předsedou zvolen Rudolf Čuřík ze Sulic, jednatelem Václav Šimek z Nové Hospody, pokladníkem … číst dále …

Kronika: rok 1942

Mimořádná valná hromada se konala 7. června 1942 ve Štiříně. V sále u Hůrků se sešlo 33 členů. Bylo to brzy po atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. Referát o úkolech včelařství přečetl učitel Jaroslav Ptáček. Také podal zprávu o … číst dále …

Kronika: rok 1940

Na valné hromadě konané 15. prosince 1940 ve Štiříně byl stanoven členský příspěvek na 2 K. Kromě toho bylo usneseno vybírat 10 hal. z 1 kg cukru podle přídělu. Za nové členy byli přijati: Jaroslav Černohorský ze Želivce, Frant. Šebek … číst dále …

Kronika: rok 1939

Výroční valná hromada se konala 15.ledna 1939 ve Štiříně. Ve volbách zvolen předsedou opět Rud. Čuřík, místopředsedou J. Novotný, ten však volbu nepřijal. Proto místopředsedou zvolen Miloslav Trunc z Ládví. Do výboru byli zvoleni: Čeněk Pavelka, Ant. Medřický, Václav Šimek, … číst dále …

Kronika: STANOVY VČELAŘSKÝCH SPOLKŮ ZÚVČ. (1939)

STANOVY VČELAŘSKÝCH SPOLKŮ ZÚVČ. § 1. Název spolku. Včelařský spolek ve Struhařově § 2. Účel spolku. Spolek má za účel rozšiřování a zvelebování včelařství, hájení včelařských, hospodářských a právních zájmů včelařů podle zásad a směrnic Zemského Ústředí včelařských spolků pro … číst dále …

Kronika: rok 1938

Výborová schůze se konala 31.července 1938 v hostince u Hůrků ve Štiříně. Bylo přítomno 6 členů výboru. Vzpomenuto zemřelých členů A. Šundy a bývalého člena K. Štemproka z Brtnice. Usneseno věnovat  z pokladny spolku na jubilejní dar na obranu státu … číst dále …

Kronika: rok 1937

Výroční valná hromada se konala 5. prosince 1937 ve Štiříně u Hůrků za přítomnosti 15 členů. Do spolku byli přijati noví členové: Miloslav Trunc, Václav Žoha, Josef Vykročil. Nový lis je u Jana Novotného. Ve volbách byli zvoleni: předsedou Rudolf … číst dále …

Kronika: rok 1936

Členská schůze se konala 12.ledna 1936 ve Štiříně za účasti 7 osob. Knihovníkem a hospodářem byl zvolen Jan Novotný. Předseda oznamuje, že cena jetelového semene je vysoká, stojí 15 kč / 1 kg a proto navrhuje, aby se poslal oběžník … číst dále …

Kronika: rok 1935

Výborová schůze se konala 27. října 1935 za účasti 4 členů: Rud. Čuříka, Jana Novotného, Ant. Medřického a Čeňka Pavelky. Po zemřelém K. Vodešilovi převzal veškeré věci Jan Novotný a vyúčtoval s Ant. Medřickým, pokladníkem. Valná hromada se bude konat … číst dále …

Kronika: rok 1934

Výborová schůze se konala 11. března 1934. Bylo usneseno svolat mimořádnou valnou hromadu na den 25. března 1934 a na 2. hodinu buď v hostinci pana Hůrky ve Štiříně anebo, kdyby nebylo možné tam umístit asi 35 členů, v hostinci p. Čelikovského … číst dále …

Kronika: rok 1933

Členská schůze se konala 12. března 1933 ve Štiříně. Přítomni: Kovář, Šmída, Kopřiva, Rubeš, Blaschko, Hynek, Štemproková, Hubka, Voděšil. Na návrh před. Blaschka bylo usneseno objednat od zahradníka v Říčanech podle jeho nabídky 500 akátů za 120 Kč a rozdělit je … číst dále …

Kronika: rok 1932

Členská schůze se konala 20. března 1932 ve Štiříně. Rozpředla se čilá debata o včelí pastvě. Závěr byl, že pastvě včel může radikálně pomoci jen rolnictvo, bude-li pěstovat plodiny a pícniny, které poskytují pastvu včelám ve velkém množství. Jsou to … číst dále …