Kronika: rok 1946

Řádná valná hromada se konala v tomto roce 24. února ve Štiříně v hostinci p. Barochovského. Bylo přítomno 24 členů. Hospodářem byl zvolen Václav Šimek z Nové Hospody. Za přesídlené členy do pohraničí byli zvoleni do výboru: Fr. Hrábek ze Štiřína, za revizoru účtu Jan Urx z Kamenice. Za delegáta do ústředí zvolen Miroslav Trunc /z  Kamenice/ z Ládvi. Do spolku byli přijati noví členové: Fr. Brabec ze Všedobrovic, Ant. Čížkovský z Těptína, Fr. Hnátek ze Štiřína, Josef Králík ze Všedobrovic, Ant. Fialka ze Řepčic, Jan Hrášek ze Řepčic. Byla přečtena vyhláška zemského svazu pro vejce a med, v níž se členové vyzývají, aby každý podle možnosti odvedl med podle stavu hlášených včelstev.

Komentáře jsou zakázány.