Kronika: rok 1948

Valná hromada se konala 18. července 1948 ve Štiříně v hostinci p. Barochovského. Byla provedena volba výboru. Předsedou spolku zvolen Rudolf Čuřík, pokladníkem Antonín Medřický, hospodářem Rudolf Vodrážka. Dále zvoleni do výboru: Jaroslav Loula z Těptína, Frant. Řehák k Kostelce u Křížků, Václav Šimek z Nové Hospody, Jaroslav Černohorský ze Želivce, Miroslav Trunc z Ládví, Václav Hrášek ze Řepčic. Revizory účtů zvoleni Josef Rejna a Karel Novák. Př. Medřický přečetl směrnice pro rozdělování cukru pro krmení včel.

Nár. správa Jednoty včelařů v Praze vyzývá včelaře k založení místního včelařského družstva. U nás nejsou k tomu podmínky. Žádali jsme o přidělení remízku, ale naší žádosti nebylo vyhověno. Usneseno dát starý vařák na vosk do opravy a požádat místního řemeslníka, aby udělal nový. Pro nepříznivé vlhké počasí nemohou včely ven a proto oznámit Jednotě včelařů, že nebude možno dodržet dodávku medu. V případě zhoršení snůšky požádáme o zredukování včelstev na zazimování.

Za nové členy byli přijati: Karel Sklenář z Řepčic, Jose Nejedlý ze Želivce, Rudolf Vodrážka z Nové Hospody.

Komentáře jsou zakázány.