Kronika: rok 1950

Valná hromada se konala 26. února 1950 ve 14 hodin ve Štiříně. Ze stručného zápisu se dovídáme, že ve volbě byli zvoleni tito členové: předsedou Jar. Černohorský, pokladníkem Ant. Medřický, jednatelem Václav Šimek, hospodářem R. Vodrážka. Dalšími členy: J. Loula, Josef Hynek, Mil. Trunc, V. Hrášek, Fr. Suchánek, K. Novák.

Byla přečtena zpráva o léčení roztočové nákazy. Za nové členy byli přijati: Josef Andres, Josef Čížkovský, Jiří Mikoláš, Karel Zeman, Otakar Povýšil.

Komentáře jsou zakázány.