Léčení 2013

Jarní nátěr plodu se provádí jen tam, kde to nařídí příslušná veterinární správa, zpravidla na stanovištích, kde byli vyšetřením zimní měli zjištěni více než 3 kleštíci na včelstvo.

Nejpozději do 15. dubna by se měl provést nátěr včelího plodu přípravkem M-1 AER s následnou fumigací,  popř. aerosolovým ošetřením přípravkem Varidol FUM

Nátěr plodu se provádí roztokem pitné vody 50ml s pěti kapkami přípravku M-1AER. Nanášení se provádí na zavíčkovaný plod maximálně v rozsahu 10 dm2 na jedno včelstvo. Pokud včelstvo obsahuje více, je třeba jej odstranit. Při nanášení je třeba dbát na to, aby byla natřena pouze plocha zavíčkovaného plodu.

Další ošetření by mělo proběhnout po prvním vytočení medu kyselinou mravenčí ve formě odparných desek formidol – letos dlouhodobá nepřízeň počasí způsobuje, že ani v půlce července někteří naši včelaři ještě med nestáčeli.

Podle rozhodnutí schůze výboru a úsekových důvěrníků naší ZO budeme léčit včelstva po skončení snůšky přípravkem Gabon PF 90. (expozice v úlu max. 30 dní srpen / září)

Konec měsíce října a začátek listopadu 2 x ošetření (fumigace) přípravkem Varidol (zápalné knoty se dvěmi, nebo čtyřmi kapkami léčiva podle prostoru úlu). (Pozn.: konec října 2013 byl ve znamení  teplého počasí,  v roce 2012 naopak napadl už 27.10 první sníh a následoval týden mrazů)