Léčení 2014

V roce 2014 jsme v naší organizaci neprováděli u nikoho “vynucené” ošetření nátěrem plodu, protože výsledky vyšetření ze zimní měli byly velmi optimistické.
Nikdo ze včelařů nepřekročil hranici 3 roztoče na včelstvo.


Panují ale vcelku oprávněné obavy, že výsledky jsou zkreslené mírným průběhem zimy, kdy včely často nemusely být v zimním klidu a aktivně čistily podložky na dně úlu.
Teplá zima a rychlejší rozvoj včel sebou přináší i rychlejší rozvoj populace roztoče.


Doporučujeme včelařům bedlivě sledovat spad roztočů, aby se rozumnými zásahy jejich rozvoj omezil včas – předpokládá se opakovaná aplikace kyseliny mravenčí z odparných desek Formidol.


KVĚTEN: (26.5.2014) FORMIDOLové desky (s účinnou látkou kyselinou mravenčí) jsou připraveny k odběru u důvěrníků, budeme je distribuovat v tomto týdnu. Je vhodné je vložit do včelstva pokud možno co nejdříve po vytočení prvního medu a zajistit tak první letošní ošetření spolu s kontrolou spadu Varroa. 

Užitečná poznámka k aplikaci: pro vícenástavkové je potřeba umisťovat odparné desky nahoru na horní nástavek – ventilačními otvory dolů. Páry kyseliny jsou těžší než vzduch a padají přes několik pater nástavků – působí na maximálním prostoru.Je možné vložit mezi rámky a formidolové desky síťovinu, podle zkušenosti to může podnítit produkci propolisu na síťce (včely se snaží díry v mřížce utěsnit).  Pro oddělky a menší včelstva pravděpodobně postačí vložení odparné desky do podmetu. Část účinné látky se ale otevřeným česnem bez užitku vyvětrává)

(někdy jsou hlášeny ztráty matek po aplikaci kyseliny, při aplikaci kyseliny pomocí formidolových desek je zřejmě vhodnější více regulovat odpar, aby počáteční dávka po rozbalení desek nebyla tak velká. U alternativních odpařovačů kyseliny by měl být odpar rovnoměrnější – snadněji regulovatelný)


SRPEN: Podle rozhodnutí schůze výboru a úsekových důvěrníků naší ZO budeme léčit včelstva po skončení snůšky přípravkem GABON PA 1,5 mg proužky do úlu. (expozice v úlu max. 30 dní srpen / září) >příbalový leták zde<


Druhá polovina měsíce ŘÍJNA a začátek LISTOPADU 2 x ošetření (fumigace) přípravkem Varidol (zápalné knoty se dvěmi, nebo čtyřmi kapkami léčiva podle prostoru úlu).   Pozn.: Včelaři hlásí při tomto ošetření v roce 2014 výrazný spad roztočů .


PROSINEC:  ošetření aerosolom (aceton + Varidol) pomocí kompesoru s vyvíječem.

Pozn.: Včelaři hlásí i při tomto ošetření výrazný spad roztočů . Zkušební druhé ošetření jsme provedli u několika včelstev i v lednu 2015 a roztoči opět byli (sice v malém množství – do deseti ks)  Zima je opět velmi teplá, podobně jako v roce 2013, včelstva zřejmě více plodují

LÉČENÍ 2014