Oběžník č. 2/2012

Vážený příteli,

dovolujeme si Tě upozornit na úkony, které bys měl v nejbližším termínu učinit:

1. Zaslat potvrzení o počtu včelstev k 1.září 2012 ústřední evidenci ČMSCH na adresu:

Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
pracoviště ústřední evidence včel
Hradišťko 123
252 09 Hradišťko pod Medníkem


Formulář jsi obdržel dopisem od Čmsch, je též v příloze Včelařství 8/2012.
Formulář lze oskenovat a zaslat elektronicky na adresu: uevcely@cmsch.cz
Toto hlášení poslat nejpozději do 15.9.2012

2. Vyplnit pečlivě a úplně přílohu k žádosti dotačního programu 1.D (žádost včelaře), uveřejněnou v časopise Včelařství č. 8/2012, podepsat a předat nejpozději do 15.9.2012  svému důvěrníkovi, nebo zaslat na adresu:

Př. Stanislav Žejdl
Sídliště II / 23
251 68 Kamenice


Vyplnit také podklady pro statistický výkaz o včelařství, který je na zadní straně žádosti o dotaci.

3. Upozorňujeme na nutnost léčení včelstev v podletí. Jak jistě víte, upustili jsme od Gabonových pásků s léčivem PA 92 popřípadě PF 90, na které i v našich lokalitách začal být roztoč Varroa destruktor částečně odolný. Odparné desky s formidolem, pro které jsme se rozhodli na naší únorové Výroční schůzi jako náhradní řešení, si dosud u přítele Balouše nevyzvedli všichni. Je nejvyšší čas, pokud vám na zdraví a síle vašich včelstev opravdu záleží.

Kamenice 17.8.2012

Komentáře jsou zakázány.