Kronika: rok 1942

Mimořádná valná hromada se konala 7. června 1942 ve Štiříně. V sále u Hůrků se sešlo 33 členů. Bylo to brzy po atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. Referát o úkolech včelařství přečetl učitel Jaroslav Ptáček. Také podal zprávu o nových jednotných stanovách včelařských spolků. Byly projednány na schůzi, název spolku však zůstal beze změny.

Komentáře jsou zakázány.