Kronika: rok 1943

V dalším roce 2. světové války se konala řádná valná hromada 10. ledna 1943 v hostinci u Hubků na Nové Hospodě. Byly provedeny volby podle nových stanov. Předsedou zvolen Rudolf Čuřík ze Sulic, jednatelem Václav Šimek z Nové Hospody, pokladníkem Ant. Medřický ze Želivce, hospodářem Frant. Vodrážka z Kamenice. Dále byli zvoleni tito referenti:

pro plemenný chov – Jar. Ptáček,

pro osvětu – Josef Hynek,

pro pastvu – Josef Vykročil,

pro zužitkování – Božena V dešilová,

pro racionalizaci – Josef Kubát,

pro nemoci včel – Jar. Černohorský.

Revizoři účtu: Jose Hrábek ze Skuhře a Josef Rejna ze Všedobrovic. Bylo usneseno konati schůze v místech podle potřeby a nevázat se na jedinou místnost.

Do spolku byli přijati tito noví členové: Bedřich Chaloupka, Jaroslav Novotný, Jaroslav Loula, Jose Hrabě, Václav Hrášek, Alois Loula.

Členský příspěvek na rok 1943 stanoven na 1 K z jednoho včelstva podle stavu včelstev k 31. prosince 1942.

Poslíčkovi za doručování různých oběžníků odhlasováno 40 K za každou cestu. Velké kalendáře rozdělit přihlášeným členům, malé podle uvážení.

Příští přednáška se bude konat společně se spolkem ve Velkých Popovicích ve Všedobrovicích.

Komentáře jsou zakázány.