Kronika: rok 1944

Řádná valná hromada se konala 27. února ve Štiříně v hostinci p. Brabce, bylo přítomno 25 členů. Na této schůzi bylo předáno čestné uznání za třicetiletou práci Janu Novotnému ze Struhařova a Anně Štemprokové ze Všedobrovic. Jan Novotný stručně promluvil o začátcích a rozvoji spolku. Při založení spolku měl jen 14 členů a ti byli z půli okresu. Ve válce i v prvních letech po ní o něj nebyl zájem. Podle stavu k 31. prosinci 1943 měl spolek 46 členů činných a 5 přispívajících se 330 včelstvy. Členský příspěvek byl stanoven na 10 K. Novými členy se stali: Frant. Fiala, Miloslav Dlabal, Jar. Richter a Jan Stehlík.

Komentáře jsou zakázány.