Kronika: rok 1954

Na schůzi, konané 17. ledna 1954 v Olešovicích, bylo přítomno 28 členů. Př. Šedivý se uvolil, že dá rozmnožit oběžníky vydané Jednotou. Schválen návrh mimořádného příspěvku 50 h na včelstvo. Schváleni důvěrníci: za Těptín – Jar. Loula, Ota Povýšil, Josef Vykročil, za Kostelec – Josef Stehlík, Josef Hynek, za Sulice – Fr. Suchánek, Václav Havlíček, za Štiřín – Fr. Hnátek, K. Novák, za Řehenice – Josef Steininger, Fr. Benák, za Radějovice – Josef Adámek, Al. Holovský, za Mokřany – K. Sklenář, za Újezdec – Josef Havlíček. Př. Lisý je ochoten ukázat členům na svém včelíně praktický chov matek. Schváleno objednat odbornou literaturu pro knihovnu. Byl předčten a schválen pracovním plán pro letošní rok.

Na členské schůzi 8. května 1954 bylo přítomno 24 členů. Minutou ticha byla uctěna památka padlých občanů v poslední světové válce. Byl připomenut význam voleb do národních výborů. Př. Lisý přednesl přednášku o nosemě a jejím léčení.

Na členské schůzi 17.7. 1954 bylo přítomno 30 členů. Bylo jednáno o dodávce medu. Na členské schůzi 4. 12. 1954 uděleno čestné členství př. Novotnému ze Struhařova, zakládajícímu členu spolku.

Komentáře jsou zakázány.