Kronika: 1955

V tomto roce byly konány 2 členské schůze, 8. května a 13. srpna. Na první schůzi informoval př. Lisý o dodávce medu a o vydávání zlevněného cukru pro včely. Včelaři jsou povinni uzavřít smlouvu na dodávku medu. Členové byli vyzváni, aby na vhodných místech vysázeli akáty.

Komentáře jsou zakázány.