Kronika: rok 1964

Na členské schůzi 16. 2. 1964 na Nové Hospodě bylo přítomno 41 členů. Př. Berka oznámil, že naše základní organizace získala v soutěži o nejlepší dodávku medu I. cenu v okrese Praha – východ. Na 1 včelstvo činil průměr 5,20 kg medu. Získali jsme vařák na vosk v ceně 600 Kčs.

Na výborové schůzi 7. března bylo rozhodnuto konat výroční členskou schůzi na Nové Hospodě 22. března, projednána příprava instruktáže mikroskopování a autobusový zájezd. Př. Hynek oznámil, že zemřel př. Roubíček, člen našeho spolku.

Na výborové schůzi 19.9. byli Jednotě Říčany nahlášeni tři nejlepší včelaři: Bohuslav, Chod, Kročák. Autobusový zájezd se nekonal pro malý počet přihlášených. Bylo rozhodnuto konat druhou včelařskou estrádu v novém kulturním domě v Kostelci u Křížků.

Druhý společenský večer byl uskutečněn v rámci Mezinárodního včelařského týdne 28. listopadu 1964 v kulturním domě v Kostelci u Křížků. Účast byla rekordní, asi 600 osob, takže sál byl přeplněn. V 7 hodin už nebylo místa pro další návštěvníky. Pro menší havárii autobusu byl svoz hostů uskutečněn se zpožděním. V estrádním programu vystoupili pražští umělci Fr. Hurych, Ela Šárková a další, kapela mladých za řízení Radka Berky a k tanci vyhrávala  kapela p. Hotového. Závěrečné hodnocení na výborové schůzi bylo velmi příznivé, i když se vyskytly menší nedostatky v organizaci zábavy.

To je stručná historie 50 leté činnosti včelařského spolku Struhařov. Z 1. poloviny této doby se zachovalo velmi málo písemných dokladů, vesměs chybí výroční  zprávy. Proto by mnohá místa potřebovala doplnění. Snad to jednou někdo učiní.

Komentáře jsou zakázány.