Již proběhlo: Medové odpoledne v Zadní Třebáni 21.9. 2013

MEDOVÉ ODPOLEDNE se ve Společenském domě v Zadní Třebani uskuteční v sobotu 21. září již podesáté. Jde o společnou akci ZO Českého svazu včelařů Liteň a komorního souboru Harmonia Mozartiana Pragensis. To také napovídá, že akce je věnována vedle včelařství i hudbě a kultuře. Stěžejní částí Medového odpoledne bývá tradičně odborná včelařská přednáška. Letos se můžeme těšit na přednášku přítele MUDr. Radka Hubače, která bude o zpracování medu a velká pozornost zde bude věnována velmi aktuální otázce, falšování medu. Protože Medové odpoledne navštěvují hojně i nevčelaři, zaměří se přítel Hubač také na otázky Víte, co kupujete? Kde koupit med? Pro dospělé je pak určen kviz se včelí tematikou a pro děti navíc zdobení medových perníčků a malování včelích motivů. Vše bude pochopitelně odměňováno cenami ze včelích produktů, které věnují členové pořádající organizace.

Včelí koutek umožní nahlédnout do života včel díky pozorovacímu úlku osazenému živými včelami a tradičně ukáže nejzákladnější včelařovy pomůcky. Zájemci si budou moci prohlédnout u stolku PSNV-CZ i nejnovější včelařskou literaturu, časopisy, moderní pomůcky včelařů v boji proti chorobám a škůdcům včel, obrázky, videa, včelařské pexeso i nové omalovánky skřítka Medovníčka. Přijdou i roztoči Varroa destructor, kteří v současnosti tolik včely trápí. Příchozí se mohou těšit na medové pečivo a na oblíbený nákup a ochutnávku medu a hlavně mnoha druhů medoviny.

Další zajímavou součástí odpoledne je tzv. Tržiště intelektu. Zde se mohou zájemci seznámit s řadou zajímavých aktivit neméně zajímavých osobností a je jen na nich, zda a v jaké míře budou ochotni s nimi komunikovat.

V posledních letech vycházejí pořadatelé vstříc i nejmladším návštěvníkům. Ti pochopitelně nedokáží vyslechnout zajímavou přednášku a korzovat mezi vystavujícími. Letos se jich ochotně ujmou členové Sboru dobrovolných hasičů Zadní Třebaň a nabídnou jim soutěžní program o sladké ceny, který bude probíhal v uzavřeném venkovním prostoru hned vedle společenského domu.

Celé Medové odpoledne je pak ohraničeno hudebními vystoupením. Samotného úvodu se tradičně zhostí Čeští kontrafagotisté, kterých by mělo při desátém ročníku rovných deset. Zde lze pouze dodat – nevídané, neslýchané. A to doopravdy nikde jinde ve světě. Před přednáškou se ještě v kulturním pásmu představí se svým programem děti ze Základní školy Liteň.

Samotný závěr Medového odpoledne bude jako vždy patřit dechovému oktetu Harmonia Mozartiana Pragensis. Soubor si ke svému výročí 15ti let činnosti připravil jedinečný program – dobové úpravy předeher všech šesti velkých Mozartových oper.

Na závěr lze jen dodat, že program začíná pár minut po 13. hodině.

Popis akce převzat z webu http://www.vcelari-mnisek.estranky.cz/

Komentáře jsou zakázány.