VÝZVA K ZASÍLÁNÍ PODNĚTŮ KE ZMĚNÁM STANOV ČSV, o. s.

Vážení přátelé, členové Českého svazu včelařů, o. s.,

vzhledem k přijetí nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., s účinností od 14. 1. 2014, který zavádí novou právní úpravu v oblasti sdružování občanů (vytváření spolků, svazů, klubů atd.) se připravuje novelizace současného znění stanov.

Legislativní komise ČSV, o. s., uvítá všechny vaše podněty, návrhy a připomínky, které je vhodné nebo žádoucí do stanov zapracovat.

Z těchto důvodů vyzýváme všechny naše členy, aby případné návrhy a připomínky zaslali písemně na adresu Český svaz včelařů, o. s., právní oddělení, Křemencova 8, 115 24 Praha 1 nebo e-mailem na adresu machova@vcelarstvi.cz.

Můžete se též obrátit na členy legislativní komise přímo, kontakty najdete na našich webových stránkách – http://www.vcelarstvi.cz/files/pdf_2013/komise-na-web-2013-05-29-01.pdf .

Vaše připomínky a podněty uvítáme do 25. září 2013.

 

29. 8. 2013

 

JUDr. Karel Brückler
předseda legislativní komise ČSV, o. s.
člen Předsednictva RV ČSV, o. s.

Komentáře jsou zakázány.