Pohotovostní služba, zajišťovaná Státní veterinární správou mimo úřední hodiny

nový kontakt pro hlášení případů podezření na otravy včel v souvislosti s možným použitím přípravků na ochranu zemědělských plodin, jakož i v jiných případech, kdy je potřeba neprodleně komunikovat se Státní veterinární správou.

Středočeský kraj – Krizová linka:
720 995 204 – Krizová linka pro hlášení nákazy nebo mimořádné situace. (Zneužití je trestné)

Kontakty pro ostatní kraje: http://eagri.cz/public/web/svs/portal/org-utvary-svs/

Komentáře jsou zakázány.