Povodně, škody, Svépomocný fond ČSV

Žijeme poslední dny povodněmi. Voda stoupá, ničí, bere sebou, co jí přijde do cesty včetně včelstev, úlů, včelínů, kočovných vozů.Víme, že v tento čas se každý stará o důležitější věci než jsou včely, přesto, nebo právě proto, bychom rádi Vám našim členům připomněli, jak postupovat v případech škod na včelách a včelařském majetku v souvislosti s náhradami ze Svépomocného fondu ČSV.

Škodu nahlaste co nejdříve své základní organizaci (předsedovi, jednateli, důvěrníkovi) a v případě, že odhad škody přesáhne 20 tisíc Kč, oznamte škodu též funkcionáři příslušné okresní organizace a sekretariátu ČSV na tel. 224 934 082. Vyplňte formulář žádosti o příspěvek ze SF, který najdete zde.

Škodu popište, pokud možno přiložte fotografie, nechte příslušné kolonky potvrdit své základní organizaci, případně též okresní organizaci a zašlete na Sekretariát RV ČSV, Křemencova 8, 115 24 Praha 1. Podrobnosti o účelu a podmínkách a výši výplat ze SF najdete zde a zde.

Věřte, že cítíme se všemi poškozenými a budeme se snažit pomoci tam, kde můžeme.

Svépomocný fond je připraven pomoci.

za Sekretariát RV ČSV

Mgr. Jarmila Machová

Komentáře jsou zakázány.