Přemisťování včelstev v roce 2015

Podle veterinárních předpisů platných pro rok 2015 je přemístění včelstev mimo území obce podmíněno bakteriologickým vyšetřením směsných vzorků měli (1 vzorek maximálně od 25 včelstev) na Mor včelího plodu. Toto vyšetření se provádí 1x ročně na stanovišti ze kterého jsou včelstva přemísťována. 

Povinnost vyšetření stanoviště včelstev při přemístění včelstev mimo území obce je tomto roce nová a je stanovena Ministerstvem zemědělství v Metodice kontroly zdraví a nařízené vakcinace na rok 2015 č. j.: 72403/2014-MZE V Praze, dne 12. 11. 2014, a je závazná pro všechny chovatele včel. Přitom se nerozlišuje účel, pro který je včelstvo přemísťováno.

K vyšetření se zasílá směsný vzorek měli ze všech včelstev na stanovišti. Směsný vzorek však může obsahovat měl z maximálně 25 včelstev. Pokud je počet včelstev na stanovišti vyšší, zasílají se dva případně více vzorků.

Vyšetření hradí chovatel, respektive objednavatel laboratorního vyšetření.

Veterinární potvrzení k přemístění včelstev SVS nevydává. Dokladem o splnění povinnosti vyšetření včelstev na Mor včelího plodu je laboratorní protokol. Ten vystavuje příslušná akreditovaná laboratoř, která vyšetření provedla. Laboratorní protokol je chovatel povinen na vyžádání předložit kontrolním orgánům a uchovávat po dobu jednoho roku, v případě chovatele podnikatele pak po dobu 5 let.

Nadále trvá povinnost podle § 6 veterinárního zákona vyžádat si veterinární osvědčení před přemístěním včelstev mimo území kraje.

Veterinární osvědčení podle § 6 odst. 1, písm. c) Veterinárního zákona (Zákon 166/99 Sb.) se vyžaduje jen k přemístění včel mimo území kraje. Veterinární osvědčení k přemístění hospodářského zvířete (včel) se vydá jen tehdy, jestliže byly u tohoto zvířete provedeny požadované zdravotní zkoušky.

// převzato z webu www.vcelarstvi.cz/ – autor  MVDr. Bohumil Pantůček //

csv_logo

// Přemisťování včelstev v roce 2015 //


Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..