Kronika: rok 1956

Výroční schůze se konala 22. ledna 1956 v Olešovicích, bylo přítomno 23 členů. Na schůzi bylo oznámeno, že členové se mohou přihlásit o semeno svazenky a jetýlku. Ve volbách byli zvoleni: předsedou př. Černohorský, jednatelem Šimek, pokladníkem Medřický, pomocníkem jednatele a veterinářem Klinger, hospodářem Šíp. Dalšími členy výboru: Jar. Loula, A. Hnátek, Fr. Suchánek, K. Novák, Kročák, Komárek, Veselka. Revizoři účtů: Berka a Trunc.

Za nové členy přijati: Rosenvald, Jiří Mikoláš, Kraus, Fr. Hýbner. Důvěrníci zůstávají, ale jsou malé změny: Radějovice – J. Adámek a A. Komárek, Újezdec – Bohuslav.

Komentáře jsou zakázány.