Kronika: rok 1928

Výroční valná schůze se konala 8.1.1928.
Přítomni byli: předseda Čuřík, jednatel Novotný, členové Rubeš, Kovář, Kopřiva, Štemprok a Šmída.

Jednatel oznámil, že v roce 1927 došel dopis ohledně agitace pro zvýšení cla med. Spolek měl 16 členů, kteří zůstávají jimi i nadále.
Pokladník sdělil, že spolek měl 345 Kč příjmů, k tomu zbytek z r. 1926 174,05 Kč, celkem 519,05 Kč, vydání bylo 380 Kč, zbývá 139,05 Kč. Na návrh pokladníka jednomyslně schváleno, aby v roce 1928 činil členský příspěvek /včetně 22 Kč pro ústředí/ 27 Kč.
Ve volbách byli zvoleni:předsedou Jan Kovář, řídící učitel v.v. ve Velkých Popovicích, místopředsedou Rudolf Čuřík, rolník v Sulicích, členy výboru: K. Štemprok, strojník ve V. Popovicích, B. Šmída, říd. učitel ve V. Popovicích, Fr. Kopřiva, bednář z Brtnice, Fr. Rubeš, říd.učitel v.v. z Nové Hospody. Revizory Jos. Mikoláš, obuvník z Čakovic a Fr. Rubeš.
Ve volných návrzích doporučeno, aby jednatelem byl zvolen B. Šmída a pokladníkem Josef Štemprok. Předseda Čuřík navrhl, aby při stanovení ceny daněprostého cukru byla tato asi o 10 hal. zvýšena ve prospěch spolku. Přijato. Usneseno, aby schůze se pořádaly střídavě ve V. Popovicích a ve Struhařově. Nově zvolený předseda žádal členy výboru, aby se 22.ledna odpoledne dostavili na výborovou schůzi, kde př. Novotný odevzdá funkci i inventář spolku novým funkcionářům.

Výborová chůze se konala 5.února 1928. Jednatelem zvolen B. Šmída, pokladníkem K. Štemprok, spolkovým hospodářem K. Kopřiva. Usneseno požádat okresní správní komisi o subvenci na zakoupení náčiní. Dále bylo usneseno požádat kočovného učitele včelařství o přednášku. Bude se konat ve V. Popovicích a bude na ni pozváno i žactvo měšťanské školy.

Komentáře jsou zakázány.