Kronika: Rok 1929

Výroční valná schůze se konala 24. února 1929 ve Štiříně, řídil ji předseda J. Kovář. Bylo přítomno 10 členů: B. Šmída, Fr. Kopřiva, R. Čuřík, J. Novotný, Ant. Coňk, V. Hrášek, J. Kovář, Fr. Rubeš, K. Štemprok, Josef Mikuláš.

Ze zprávy jednatele vyplývá: V r. 1928 měl spolek 19 činných členů. Tito měli celkem k pojištění přihlášeno 180 včelstev v ceně  18 040 Kč /včetně ostatního nářadí/. 6 členů bylo z Popovic, 2 z Brtnice a po jednom ze Štiřína, Struhařova, Řepčic, Kunic, Krámských, Olešovic, Kam. Přívozu, Čakovic, Sulic, Želivce a Radimovic.
Spolek konal v roce 1928 jednu výroční valnou hromadu ve Struhařově, 1 členskou schůzi v Popovicích s přednáškou kočovného učitele p. Výlety a 1 členskou schůzi ve Štiříně.  Účast byla pod 50 %. Spolek objednal pro své členy 13q daněprostého cukru a 225 sklenic na med.

Příjmy 7673,25 Kč, vydání 7095,16 Kč, pokladní hotovost na konci roku 578,05 Kč. Spolek má vařák na vosk a lis na mezistěny. Obojího členové hojně užívali. Druhý vařák, který má spolek, je naprosto nepotřebný a vyřadí se z inventáře. Ve volbách byli opět zvoleni dosavadní členové výboru a funkcionáři.
Na návrh pokladníka bude v r. 1929 vybírán členský příspěvek ve výši 5,– Kč a od nových členů 2,– Kč zápisného. Aby vzrostlo jmění spolku, dovoluje se k ceně cukru přirážka asi 10hal. za každý kg.

Další schůze se konala 7. dubna 1929 ve Štiříně. Jednalo se o přídělu daněprostého cukru, o vyváření vosku a o výrobě mezistěn.

Ve schůzi 10. listopadu členové podávali přihlášky na rok 1930 a vyměňovali si zkušenosti z minulého léta.

Přistoupili noví členové: Mikoláš, Urx, Fr. hrstka /ze Březek/, Vodešil, J. Růžička, B. Hubka, Fr. Lehovec, Jan Kohout, Josef Tománek, Fr. Fišer.

 

Komentáře jsou zakázány.