Kronika: rok 1957

Výroční členská schůze se konala 21. června 1957 v Olešovicích za účasti 25 členů. Ve volbách byli zvoleni: předsedou: Jar. Černohorský, místopředsedou Josef Berka, jednatelem Josef Šíp, pokladníkem Ant. Medřický, zapisovatelem Fr. Hýbner, hospodářem Mil. Trunc. Další členové výboru: Josef Kejha, Václav Šimek, Fr. Benák, Rud. Veselka, Ed. Lisý. Delegátem na okr. konferenci zvolen Jiří Mikuláš z Těptína, okresním včelařským důvěrníkem Frant. Tichý z Kuntratic.

Komentáře jsou zakázány.