Kronika: rok 1958

V tomto roce bylo objednáno a vysázeno 150 zakořeněných vrb. Výroční členská schůze se konala 20. dubna 1958 na Nové Hospodě. Na této schůzi účinkovala dětská kapela Ládevanka a předány nové legitimace. Byli zvoleni noví důvěrníci: př. Berka – obvod Kuklík, Mokřany, Kročák – Babice, Řehenice, Barochov, Hýbner – Kamenice, Hynek – Kostelec, Šimek – Želivec, Nová Hospoda, Štiřín, J. Hurych – Všedobrovice, Havlíček – Kř Újezdec, Komárek – Krsovice, Radějovice, Kaucký – Čenětice, Suchánek – Nechanice, Pála – Sulice.

Byl schválen plán činnosti ZO:

1. Zlepšení včelí pastvy – na příští výborovou schůzi budou pozváni zástupci zahrádkářů a myslivců a společně bude vypracován plán, kde co sázet.

2. Důvěrníci budou 20.5. informováni o způsobu léčení včelstev.

3. Konat přátelské návštěvy na včelínech členů a vést členy k tomu, aby se stali chovateli matek.

4. Dbát na to, aby místní důvěrníci docházeli do schůzí zem. komisí při MNV.

5. Konat řádně připravené členské schůze jednou za čtvrt roku.

6. Založit včelařský kroužek při osmileté škole v Kamenici.

7. Dát do pořádku včelařskou knihovnu a umožnit členům půjčování včelařských knih.

8. Na společné schůzi včelařů, zahrádkářů a myslivců 10.5. 1958 bylo usneseno vysázet pámelník, ptačí zob, zimolez a komonici. Kromě toho př. Lisý opatřil 750 sazenic bílé vrby, důvěrníci byli odpovědni za vysázení. Bylo usneseno povinně léčit včely přípravkem BEF.

V tomto roce počet členů činil 77 a obhospodařoval 755 včelstev.

Komentáře jsou zakázány.