Kronika: rok 1959

Výroční členská schůze se konala 8.2.1959 ve Struhařově. Bylo přítomno jen 10 členů, schůzi řídil př. Šíp /nedostavil se předseda ani místopředseda/. Bylo konstatováno, že úkoly nebyly  z větší části splněny. Př. Kejha a Dufek se uvolili darovat po 1 včelstvu včelařskému kroužku při 8leté střední škole v Kamenici. Potřebné včelařské nářadí zakoupí př. Trunc v ceně Kčs.

Doporučeno ponechat rámkovou míru 39×30 pro kraje bohatší na snůšku a 39×24 pro kraje chudší na snůšku.

Byl přijat nový člen Jan Ronovský odhlášen V. Tysl a M. Tichá. Za zemřelého pokladníka př. Medřického zvolen V. Šimek. Usneseno vyplácet jednateli 50 h z každého včelstva. Protože př. Černohorský se vzdal funkce, funkci bude do zvolení nového výboru konat J. Berka.

Dne 25.4. 1959 se konala výborová schůze na Nové Hospodě. Schůzi řídil př. Berka. Podal zprávu z okresní konference, na níž byl přítomen také př. Benák. Spolku hrozí rozpuštění a spojení se spolkem v Jílovém. Usneseno spolek neslučovat, ale provést nové volby. Na příští členské schůzi se projedná zájezd do Dolů, kurs pletení rohoží, stav včelařského kroužku a situace našeho spolku.

Členská schůze se konala 17.5.1959. Předsedou byl zvolen dosavadní místopředseda př. Berka, místopředsedou př. Benák. Zprávu z okresní konference podal př. Berka. Obšírně promluvil o nedostatcích naší organizace: neúplná a opožděná hlášení, neukázněnost členů, málo odborných přednášek, malá brigádnická činnost. Př. Benák byl pověřen organizováním zájezdu do Výzkumného včelařského ústavu v Dole. Př. Trunc podal zprávu o činnost včelařského kroužku. Bylo provedeno 6 přednášek a 5 instruktáží.

Dne 21. června byl uspořádán zájezd do Výzkumného ústavu včelařského v Dolech. Zájezdu se účastnilo 48 členů, z toho 12 dětí z včelařského kroužku. Účastníky přivítal docent Dr. Svoboda, který měl odbornou přednášku o nemocech včel, systémech úlů a škůdcích včel. S provozem na pokusném včelíně, s chovem včel v různých úlech a s chovem matek nás seznámil př. Jakš.

Na výborové schůzi 4.7.1959 bylo usneseno, aby ze snůšky včelstev včelařského kroužku bylo 12 kg předáno do školní kuchyně, zbytek dán jako pochoutka žákům včelařského kroužku. Za člena byl přijat J. Krsek z Prahy.

Dne 13. prosince 1959 oslavila naše organizace Den včelařů na Kuklíku. O jeho významu promluvil př. Berka. Obveselovala nás dětská kapela z Ládví, byly promítnuty filmy Jaro a Léto na včelíně. Tombola byla bohatá, byly to vesměs výrobky našich členek z medu. hlavně perníkové chaloupky.

Kursu medového pečiva se zúčastnilo 30 žen našich členů.

 

Komentáře jsou zakázány.