Kronika: rok 1960

Na výborové schůzi 22. ledna 1960 v Olešovicích př. Šíp požádal o zproštění funkce jednatele. Bylo rozhodnuto, aby tuto funkci vykonával až do zvolení jednatele. Výroční členská schůze se konala 31. ledna 1960 v Olešovicích za účasti 32 členů. Z pokladní zprávy vyplývá. že hotovost spolku činila 3 824,50 Kčs. Jednatelem byl zvolen př. Benák, který dosud byl místopředsedou. Novým místopředsedou byl zvolen př. Uher.

K 15. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou byla uspořádána social. soutěž. V tomto roce měla naše organizace 74 členů, počet včelstev stoupl na 723.

Členská schůze se konala 3. dubna 1960 na Nové Hospodě. Byli na ní také přítomni členové sousedních včelařských organizací z Velkých Popovic a z Pyšel. Na schůzi jsme přivítali př. Jakše. Ten ve své přednášce rozebral příčiny chorob včel a jak se před nimi chránit. Nabádal k čistotě na včelínech, doručoval desinfekci 10 procentním roztokem formalínu. Také byl promítnut. Také byl promítnut film Včela budou žít.

Mimořádná členská schůze se konala 5. června 1960 na Nové Hospodě. Na schůzi byl promítnut 3. a 4. díl filmu Rok na včelíně. Přítel Lisý zhodnotil činnost dosavadního výboru, zvoleného na výr. členské schůzi a podal návrh, aby tento nový výbor byl znovu zvolen. Byl zvolen aklamací, jeho složení je takto:

předseda – J. Berka z Kuklíka,

místopředseda – Jar. Uher z Hlubočinky,

jednatel – Fr. Benák z Vavřetic,

pokladník – Josef Vykročil z Olešovic,

hospodář – Mil. Trunc z Ládví,

revizoři – Ed. Lisý z Kamenice a Jan Saipt ze Sulic.

Bylo upuštěno od navrhovaného začlenění ZO Velké Popovice do naší základní organice. Přítomní členové podepsali smlouvu o dodávce medu v r. 1960. Sběračem medu byl zvolen př. J. Medřický ze Želivce. – Výborová schůze 22. srpna 1960 doporučila všem členům léčení včel přípravkem BEF.

Na výborové schůzi 3. září 1960 byla projednána oslava Mezinárodního včelařského týdne, příprava kursu šití rohoží a léčení včel. Kurs byl uskutečněn př. Truncem 25. září. Bylo odevzdáno 2 499 kg medu, závazek byl splněn na 197,8%.

Na výborové schůzi 19.11.1960 bylo znovu projednáno zajištění oslavy Mezinárodního včelařského týdne. Slavnost se konala 20. listopadu 1960 na Nové Hospodě. Oslava byla zahájena hudbou žákovské kapely OB Těptín, řízené s. Marešem. Staré členy Hynka, Hurycha, Čuříka a Vykročila dovezl př. Benák. Př. Berka promluvil o významu Mezinár. včelařského týdne a vyzdvihl snahu včelařů přispět ze všech sil k rozvoji včelařství, aby splnilo úkoly, které jsou na ně kladeny. Po přestávce byl promítnut film Čmelák.

Komentáře jsou zakázány.