Kronika: rok 1961

Na výborové schůzi 14. ledna 1961 projednáno svolání výroční členské schůze, plán činnosti, vypracování oběžníku o zdanění včel a závazky ke 40. výročí založení KSČ.

Výroční členská schůze se konala 5. března 1961 v Olešovicích. Př. Berka zrekapituloval činnost v uplynulém roce: 7 výborných schůzí, 3 členské schůze, 5 oběžníků, 810 dopisů, oslava Mezin. včelařského týdne, vyznamenání zasloužilých členů, přijetí 5 nových členů, promítnutí filmu o čmelácích, kurs pletení rohoží, přednáška př. Jakše. Čisté jmění organizace činilo 916,80 Ksč. Př. Trunc podal příznivou zprávu o včelařském kroužku při ZDŠ Kamenice. Delegátem na okresní včelařskou konferenci byl zvolen př. Josef Hynek. S pozorností byl přečten oběžník ČSV o uzavírání závazků k 40. výročí založení KSČ.

Dne 9. července 1961 se konal kurs chovu matek. Dostavilo se na něj 48 členů. Také bylo přítomno 6 hostů. Přednášel př. E. Lisý, pak byl promítnut film o chovu matek. Praktická část se konala na včelíně př. Lisého. Návštěvníci shlédli připravenou sérii, chovný rámek, oplodňáčky, znamenání matek barvou, přidávání matek.

Společná schůze naší organizace a Svazu zahrádkářů se konala 15. září 1961 na Ládví. Bylo na ní navrženo, aby se kulturní akce konaly společně. Počet včelstev v tomto roce činil 621.

Na výborové schůzi 4. listopadu 1961 bylo navrženo uspořádat 26. listopadu slavnostní schůzi v rámci Mezinár. včelařského týdne. Schůze se konala v Olešovicích, přednášku měl s. Berka. Přítomné děti byly obdarovány medovými perníky. Účinkovalo hudební kvarteto. Na závěr př. Berka přečetl humoristickou povídku Včely v gaťách.

Komentáře jsou zakázány.