Kronika: rok 1962

24. února 1962 se konala instruktáž nákazových referentů v Křemencové ulici, zúčastnili se jí i naši členové.

Výroční členská schůze se konala 18. března 1962 v Olešovicích. Jednatelskou zprávu přečetl př. Berka. Zmínil se o tom, že pro malý počet přihlášených se neuskutečnil plánovaný zájezd. Naše organizace měla 78 členů. Dodávka medu byla splněna jen na 56,6%. Byly provedeny volby, výbor zůstává stejný jako loni.

Na výborové schůzi 31. března 1962 bylo jednáno o ochraně včel před hrozícím nebezpečím moru a hniloby plodu.

Dne 13. května 1962 se konal autokarový zájezd: Kutná Hora, Sedlec, Kačina, Žehušice, Filipov – chov čmeláků, Žleby, Nasavrky – včelařská škola.

Slavnostní členská schůze v rámci Mezinár. včelařského týdne se konala 24. listopadu. Na ní bylo připomenuto, že v příštím roce bude nutno důstojně oslavit 50. výročí založení naší organizace.

Komentáře jsou zakázány.