Významní členové naší organizace: Otakar Brenner (1886 -1975)

Otakar Brenner (1886 -1975) studoval na učitelském ústavu v Praze, později na státní dřevařské škole v Chrudimi. Působil jako řídící učitel v Babicích u Prahy.

Včelařením se začal zabývat od roku 1908. Zaujalo jej natolik, že už v roce 1919 se z něho stal velkochovatel a jeho včelín byl vzorem pro mnohé ostatní. Sám se neustále vzdělával. Absolvoval mnoho kurzů, příkladně pro učitele včelařství, či celostátní kurzy plemenného chovu včel. Byl vyhledávaným rádcem, pomocníkem a důvěrníkem mnoha včelařů. Znám byl zejména jako propagátor hospodárného včelařeni.

Brenner byl osobitým představitelem nových snah ve včelařské organizaci. V organizátorském dění se široce angažoval. V letech 1929 -1934 převzal některé úkoly v nově vytvářené pražské župě, jejímž byl později i předsedou. V roce 1933 byl zvolen členem předsednictva Zemského ústředí včelařských spolků. O tři roky později se stal jeho starostou a byl jím až do roku 1942. Po pětačtyřicátém roce byl po tři roky předsedou nově založeného Zemského ústředí včelařů pro Čechy – složky jednoty včelařů v ČSR.

Významná byla i jeho publicistická činnost. Stal se vyhledávaným a uznávaným autorem odborného tisku. Spolupracoval se Včelařským obzorem, Včelařskými rozhledy, byl též redaktorem Včelařské příručky. V roce 1939 se stal členem redakční rady Českého včelaře a od téhož roku do roku 1942 i jeho šéfredaktorem. Byl též autorem Včelařské hlídky V zemědělském rozhlasovém vysílání. Připomeňme si na ukázku jen některé tituly, jež napsal pro Českého včelaře z roku 1936 : Proč včely hynou na zásobách; Některé příčiny nepokoje včel v zimě a jejich příznaky, Význam stavebního pudu pro výnos, Kdy oddělky a smetence, atd. Jen v tomto ročníku publikoval celkem jedenadvacet článků. A ještě jednu názornou ukázku, tentokrát ze Včelařského kalendáře, ročník 1945. Materiál se jmenuje Včelaři a zemědělci: „Včelař má ze včel užitek přímý – med a vosk, ale zemědělství má ze včel v podobě ovoce a semen desateronásobný….národohospodářství Evropy dává včela ročně 18 miliard korun, celému světu 50 miliard….Je tedy ve vlastním zájmu zemědělce, aby chce-li mít dobrou sklizeň a sám včely nepěstuje, aby se dohodl s některým včelařem a o spolupráci ho požádal. Získají oba, včelař za práci med a zemědělec vyšší sklizeň….“ Tolik vytrženo z Brennerova materiálu, jehož celé otištění by i dnes bylo v mnohém aktuální.

Otakar Brenner byl autorem četných odborných prací. Vydal například knihu Tlumení včelích nákaz, mezi vynikající publikace patří Přezimování včelstev. Výsledkem jeho celoživotní činnosti je pak kniha Zákonitosti života včelstva.

Otakar Brenner se dožil požehnaného věku. Zemřel 12.července 1975 v devětaosmdesáti letech. Jeho dlouhý život byl plodný, naplněný pilnou prací pro zdar českého včelařství.

 

/informace převzaty ze stránek www.n-vcelari.sk/

Komentáře jsou zakázány.