Oběžník č. 1 / 2013

I. POZVÁNKA na VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI ,

která se koná v neděli dne 10. února v 10:00 hod. v restauraci v Sulicích

 

Program schůze:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti ZO ČSV
 4. Zpráva nákazového referenta
 5. Zpráva pokladníka
 6. Zpráva kontrolní a revizní komise
 7. Zpráva předsedy OV ČSV o stavu ve vedení svazu
 8. Diskuse k předneseným zprávám
 9. Usnesení
 10. Závěr

 

 

II. UPOZORNĚNÍ

Včelaři jsou povinni odevzdat nejpozději do 10.února 2013 svému důvěrníkovi nebo nákazovému referentovi veškerou měl ze všech úlů se zazimovaným včelstvem, odebranou za měsíc leden. Měl musí být v uzavřené nádobce s prodyšným víčkem (kelímek od jogurtu, překrytý látkou, přichycenou gumičkou). Na nádobce musí být tyto údaje:

 1. Jméno chovatele
 2. Počet včelstev (počítají se jen ta, od kterých měl skutečně pochází, nikoli uhynulá)
 3. Registrační číslo chovatele
 4. Registrační číslo stanoviště

Kdo neodevzdá měl v požadovaném termínu, je povinen zajistit si vyšetření včelstev na vlastní náklady ve VÚ včelařském, s.r.o., Dol u Libčic do 15. února 2013.

Komentáře jsou zakázány.