Kronika: zápis z výroční členské schůze 12.3.1967

V roce 1966 měla ZO Struhařov 99 členů, kteří chovali 749 včelstev. Výroční členská schůze se konala 12.března 1967, předsedou organizace byl př. Berka.
Ve zprávě jednatele př. Benáka se uvádí: “není to rok, na který bychom měli být opět pyšni jako dříve. byl to rok velké hospodářské ztráty našich členů. Není pamětníka, aby od 10. června, kdy ustala několikadenní slabá medná snůška, nastalo tak nepříznivé počasí, že včely si nemohly donést nektar ani pro sebe a včelaři byli nuceni od 20.června všechna včelstva krmit z vlastních slabých finančních zdrojů, až do krmení zimního”
V tomto roce byl poprvé vyplácen státní příspěvek ve výši 25,- Kčs na jedno včelstvo.

Uskutečnila se první přednáška př. Brenera a kurs mikroskopování. ZO se rozhodla koupit jeden mikroskop, aby členové měli možnost sledovat zdravotní stav svých včelstev.
Dále je v referátu jednatele uvedeno: “do rayonu naší ZO v radějovicích se opět bez vědomí ZO přistěhoval z počátku jen k řepce, ale nakonec natrvalo s. Šlemr z Prahy. Veterinární zařízení mu dalo dodatečné potvrzení o zdravotním stavu jeho včelstev a tak jsme proti podobným neserioznostem z řad pražských včelařů bezmocní. Bez uskutečnění přísného přísunového řádu, podobného jako mají včelaři na Slovensku, se v brzku neobejdeme ani zde. A záležitost př. Dlouhého není dodnes ústředím ČSV důsledně vyřízena, ač díky několikeré návštěvě našich členů vyboru na včelnici Dlouhého, je tam již znát trochu pořádek. Apeluji proto znovu do řad našich členů a důvěrníků – chraňte si své rayony, nezapomeňte výbor včas uvědomi o každém černém včelaři a důsledným trváním na předložení veterinárního potvrzení, zamezte přísunu nežádoucích elementů do našich řad”.

Byl zvolen nový výbor ZO: př. Uher, Janečko, Medřický, Lisý, Vykročil, Trunc, Benák, Zika, Šimek, Dvořák, Stehlík, Kročák, Boháček, Šunda.

Odstupujícímu předsedovi př. Berkovi bylo předáno “Čestné uznání” za jeho činnost a práci pro zdar ZO.

Komentáře jsou zakázány.