Kronika: prošetření případu přesunu včelstev 21.7.1965

Československý svaz včelařů                                                                                                ZO Struhařov
Praha 1 – Nové město, Křemencova 8                                                                                   k rukám s. Benáka
telefon 234 752                                                                                                                     Vavřetice

ČJ 913/Le                                                                                                                             Praha dne: 21.7.1965

předmět: prošetření případu přesunu včlestev na parcelu s. R. Dlouhého
————————————————————————————————–

Z provedené prohlídky na stanovišti včelstev s. Dlouhého vám sdělujeme:
stanoviště skutečně neodpovídalo předpokladu řádně prováděného způsobu včelaření, protože ani úly a možno říci větší část včelstev nebyla po takové té včelařské stránce v pořádku. Úly byly naprosto neudržované, dílo staré a včelstva v poměru k jiným včelnicím z větší části slabá. Toto se obzvláště projevovalo u včelstev s. Saxla a Sokola. Poměr kdo vlastně včelstva obhospodařuje, nebo včelařské zákroky na včelstvech provádí zůstal neobjasněn, protože s. Dlouhý tvrdil, že práce v esvých včelstvech dělá on, ale zápisy byly ve všech včelstvech prováděny stejnou rukou.
Podle protokolu a podle návrhu veterinárního lékaře MVDr. Šveřepy slíbil s. Dlouhý v zast. všech zúčastněných  provésti náravu do konce srpna. S. Saxl, který byl přitomen pak se vyjádřil, že letošního roku přestane včelařit, takže je zde předpoklad, že jeho včelstva z tohoto stanoviště ubudou. Všechny nepotřebné věci slíbil s. Dlouhý zlikvidovat. Pokud se týče krmení včelstev venku, na volně přístupném prostranství, slíbil s. Dlouhý neopakovat.
Jako OV vedeme tento případ v patrnosti a oznámili jsme jej Městskému výboru ČSV jako odstrašující případ přesunů včelstev v našem okrese. Žádáme současně ZO Struhařov, aby tento případ sledoval a po uplynutí termínu žádal provedení asanace stanoviště a nářadí. Celý případ byl řešen smírnou cestou, ovšem v případě nedodržení budeme trvat na tom aby se tímto problémem zabývala veřejná složka MNV.
Včelařští Důvěrníci v této oblasti projevili dobrou a zdravou aktivitu.
Pokud se týče zjištění snůškové možnosti a celkového zavčelení, slíbil s. tajemník Kodoň provésti průzkum ve větším měřítku, přičemž doufáme bude zákl. organizace nápomocna.
Mrzí mne, že se nebudu moci vaší sobotní schůze zúčastniti. Bohužel nejsem v Praze, ale bude-li znát přesné datum příští výborové schůze, zašlete nám laskavě pozvánku.

Děkujeme vám za aktivní práci a jsme s přátelským pozdravem.

 

 

Doporučeně                                                                                                         K. Faltys. v.r.           Lehovcová
předseda                   jednatel

Komentáře jsou zakázány.