Kronika: členská schůze 21.4.1965

V restauraci Jednoty na Nové Hospodě se konala 21.února 1965 členská schůze. Byly uzavřeny závazky k 20.výročí osvobození ČSSR:

  • založení včelařského kroužku ve škole na Křiváčku
  • osázení 1 ha neplodné půdy
  • odpracování brigádnických hodin v akci Z
  • odpracování 1200 hod. v zemědělství
  • vysázení 200 ovocných stromů, 12é jiných listnatých, z toho 50 vrb a 100 keřů
  • bude získáno 10 neregistrovaných včelařů a 5 odběratelů časopisu včelařství

Založený včelařský kroužek v Křiváčku měl 12 členů, jeho vedoucím byl jednatel ZO př. Fr. Benák spolu s př. Zd. Kročákem.

ÚV ČSV poskytl tomuto kroužku dotaci na včelařské potřeby ve výši 300,-Kčs.

V soutěži za plnění dodávky medu obdržel př. J. Bohuslav z Křížkového újezdce I. cenu ve výši 120,- Kčs – poukaz na včelařské potřeby. II.cenu ve výši 90,- Kčs obdržel od Jednoty Říčany př. J. Marek.

S lidovým spotřebním družstvem Jednota v Říčanech u Prahy byla uzavřena smlouva o dodávce medu na r.1965 v celkové výši 1410 kg.

Komentáře jsou zakázány.